Lag og foreninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


       
       

Lag- og foreningsregisteret

Alle lag og foreninger oppfordres til å registrere seg i Skien kommunes foreningsregister. Dette er en forutsetning for å kunne motta tilskudd fra kommunens tilskuddsordninger. Foreningsregisteret er også viktig for å kunne yte god service overfor dem som ønsker å komme i kontakt med en forening, og fungerer også som et rekrutteringsverktøy for frivilligheten.

Gå til foreningsregisteret

Tilskuddsordninger

Skien kommune har flere tilskudds- og stipendordninger til kulturformål. 

Tilskudd kulturarrangementer

Tilskudd kulturprosjekter

Tilskudd kulturarrangører

Tilskudd barne- og ungdomsorganisasjoner

Tilskudd ungdomstiltak (Skien ungdomsråd)

Tilskudd til drift av innvandrerorganisasjoner (IMDI-midler)

Tilskudd til organisasjonsdrevne grendehus

Statlige spillemidler - kommunale anleggsmidler, idrett

Tilskudd aktivitetsmidler idrett

Tilskudd eiendomsavgifter for frivillige lag og foreninger

Tilskudd musikktiltak (Skien musikkråd)

Kontingentkassa

Tilskuddsportalen

Skien kommune tilbyr lag og foreninger å registrere seg i tilskuddsportalen. registreringen er gratis. Tilskuddsportalen er en nettportal som gir full oversikt over støtte- og tilskuddsordninger til frivilligheten lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tilskuddsportalen kan nyttes av alle frivillige lag og foreninger i Skien. Kriteriene er at foreningen har adresse i Skien kommune og i tillegg er registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

Tilskuddsportalen.no

Bytavler

Skien kommune disponerer 12 bytavler for oppheng av store plakater. Bytavlene er forbeholdt visning av kulturelle, "ikke-kommersielle" arrangementer i Skien. Det er gratis å leie bytavlene.

I kalenderen lenger ned på siden finner du oversikt over ledige plasser. Kalenderen oppdateres med jevne mellomrom. Det vil likevel kunne skje at uker som ser ledige ut i kalenderen allerede er opptatt.
Plass på tavlene tildeles etter en totalvurdering av innhold og pågang.

Søk om plass

Avslag eller bekreftelse på hvilken uke du blir tildelt sendes på e-post.

Kulturkontoret kan trykke byplakater for deg. Det koster kr. 125,-/stk. inkl. mva.
Dersom du i søknadskjemaet har krysset av for at vi skal trykke plakatene for deg, må trykkefilen være hos oss senest 14 dager før opphenging i bytavlene. Leveres trykkefilene etter fristen, kan vi ikke garantere at plakatene kommer opp. 

Det er anledning til å lage plakatfil/trykke selv. Se spesifikasjoner for plakatfiler. 
Ferdige filer sendes til: byplakat@skien.kommune.no 

Spesifikasjoner til plakatfiler eller trykke selv

Slik skal plakatene produseres:

Plakatfil
Produksjonsmål: 888 x 533 mm (H x B)
Format: PDF
DPI: Max. 300
Leveringsfrist: 2 uker før plakatene skal henges opp.

Merk

La det være et felt på 6-7 cm i bunnen av plakaten som ikke er en del av motivet, dette er på grunn av monteringen i tavlene.

Utførelse
Plakaten må lages med profesjonell design. Innhold på plakaten må ha riktig oppløsning og kvalitet da den skal forstørres. Er du i tvil, kontakt oss for tips og råd til produksjon.

Trykking
Kulturkontoret trykker plakatene på Kaffehuset og besørger levering til JCD for oppheng til avtalt tid. Prisen for trykking er kr. 125.- pr plakat i bytavlestørrelse (inkl. mva.). Reell størrelse på ferdig trykket plakat: 1775 x 1065 mm.

For deg som besørger trykking selv:
Kulturkontoret bruker kun papir med enht. 90 gram/m2. 

OBS! Tykkere papirkvaliteter, backlit, plastmateriale osv. blir ikke godtatt da dette medfører behov for taping og provisoriske festemetoder som er tidkrevende og ustabile. Plakatene må rulles sammen en og en fra bunnen og opp, med forsiden inn.

Husk ekstra kant nederst til bretting (se punktet "merk").

Plakatene skal leveres hos Servicesenteret, Henrik Ibsensgate 2 (Kaffehuset).

Finn ledig plass i kalenderen
Uke     Startdato                                                                                                                       
1 1/1  Nyttårskonsert Ungdommens kulturmønstring UKM 
 2  8/1  Lie bydelshus- foredrag Idrettsgalla 
 3 15/1  Litteraturhuset i Skien- vårprogram Lørdagsbarn- vårprogram
 4 22/1  Teater Ibsen Skiensjazzdraget- vårprogram
 5 29/1  UKM Skien videregående  
 6 5/2  Con Vocale Flying superkids- Fritidsparken
 7 12/2  Frivillighetskonferansen  
 8 19/2    Litteraturhuset- "Skamløs"
 9 26/2  Bakkenrevyen  
 10 5/3  Skien janitsjar på Parkbiografen  
 11 12/3  Ibsenuka  Suoni
 12 19/3  Påskeakiviteter- Telemark Museum  
 13 26/3    
 14 2/4    
 15  9/4    
 16 16/4    
 17 23/4    
 18 30/4  Turist i Skien by  
 19 7/5    
 20

14/5

 17. mai program  
 21 21/5    
 22 28/5  Skien brannvesen 150 år  
 23 4/6    
 24 11/6    
 25  18/6    
 26 25/6    
 27 2/7    

Bestilling av montering - (internt for Skien kommune)


Utleie av arrangementsutstyr

Skien kommune har endel utstyr som kan leies av foreninger/lag, fortrinnsvis i Skien. Det er blant annet benker, bord, stoler, scene og amfielementer. Vi anbefaler at amfi og scene monteres av Skien kommune.

Øvrig utstyr kan hentes på vårt lager på Geiteryggen etter avtale med utleier. Det er gratis å låne benker, bord og stoler. Trenger du hjelp til frakt må du betale for transporten.

Send forespørsel på e-post til: skien.postmottak@skien.kommune.no merket "Leie av arrangementsutstyr".

Priser 2017

Sceneelementer - prisene gjelder for leie i 3 dager.
Ved leie over 3 dager kommer ett tillegg på kr. 150,- per dag.

Kr/m2 
Scene u/ rekkverk - transport, oppsett, nedrigging og leie av utstyr.  250,-
Scene m/ rekkverk - transport, oppsett, nedrigging og leie av utstyr  275,-
Scene u/ rekkverk - transport og leie av utstyr  125,-
Scene m/ rekkverk - transport og leie av utstyr  150,-
Scene u/ rekkverk - leie av utstyr    75,-
Scene m/ rekkverk - leie av utstyr  100,-

Amfi - prisene gjelder for leie i 3 dager. Ved leie over 3 dager        
kommer et tillegg på kr 150,- pr.dag

Kr/stol
Amfi - transport, oppsett, nedrigging og leie av utstyr 250,-
Amfi - transport og leie av utstyr 100,-
Amfi - leie av utstyr   75,-

Priser uten mva. NB! Ikke moms på kulturarrangementer.
Sargene (aluminiumselementene) er 3x1m og 4x1m.  Platene er 1x2m. 
  
Transportkostnader kr. 750,- + 427,- pr time.

 

Byflagg - oppheng

Skien kommune disponerer til sammen 15 stolper for byflagg i Skien sentrum.
Byflagga skal inneholde informasjon om kulturelle og ikke-kommersielle formål.

Retningslinjer for byflagg

Oppheng av byflagg bestilles i god tid per e-post til Marianne Stenbro . Søknader behandles fortløpende.

Kontaktinformasjon:
Drift og anlegg, Henrik Ibsens gate 2, Skien. Sentralbord 35 58 10 00.

 

Arrangementer utendørs

Planlegger du et arrangement på et utendørs offentlig areal i Skien kommune? Vi har utarbeidet en arrangementshåndbok som beskriver hvilke krav vi stiller til deg som arrangør, og som gir deg ideer og tips.

Arrangementsveileder - håndbok

Arrangementer utendørs er søknadspliktige. Se Om søknadsprosessen under for framgangsmåte.


Skien har flere byrom/utendørsarealer som egner seg godt til ulike kulturarrangementer.

 

Om søknadsprosessen

Skal du arrangere noe utendørs på offentlig areal i Skien, er du pliktig til å søke om dette. Søknad fremmes så snart som mulig etter at man har bestemt dato for arrangementet og FØR arrangementet markedsføres.

Små arrangementer: For små arrangementer uten alkoholservering og uten behov for stenging av gater, er søknadsfristen to uker i forkant. Send forespørsel på e-post til servicesenteret@skien.kommune.no

Større arrangementer: Planlegger du et stort arrangement hvor det kan samles mange mennesker/skal skjenkes alkohol/ krever avstenging av gater, må du søke om tillatelse 8 uker i forkant. Vi vil ta kontakt og veilede deg videre i søknadsprosessen. Vi vil bl.a. kreve en fullstendig søknad inkl. en sikkerhetsplan. Skal det skjenkes alkohol, må du dessuten søke om skjenkebevilling. Se arrangemetsveileder.  

Utlån av fritidsutstyr - Utstyrssentralen

Utstyrssentralen låner ut diverse fritidsutstyr beregnet på sommer- og vinteraktiviteter til Skien kommunes innbyggere. Vinterutstyret er blant annet langrennsski, slalåmski, snowboard og skøyter. Til sommeraktiviteter har vi kanoer og lavvoer.

Mer informasjon og bestillingsskjema kan du finne her.

Kontingentkassa

Skien kommune har avsatt kroner 200.000,- årlig til drift av en kommunal kontingentkasse.

Målsettingen med ordningen er å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

Kontigentkassa

Utlån av flagg

Skien kommune har ulike typer og størrelser av flagg til utlån. Samlingen er ikke fullstendig. Ta kontakt for nærmere opplysninger. Kontaktinformasjon: Brann- og feiervesenet, Skotfossveien 27. Telefon: 35 59 34 00

 

 

Publisert: 21.10.2016 08:50
Sist endret: 22.01.2018 14:55