Ny kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vi skal lage ny kommunedelplan for kultur- og idrettsfeltet i Skien. Gjeldende plan for kultur og gjeldende plan for idrett og fysisk aktivitet skal inn i en felles kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv. Planarbeidet skal skje i dialog med aktører i Skien og vi ønsker oss innspill og engasjement fra så mange som mulig!

Hva er planens formål

Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv vil være kommunens viktigste styringsdokument for kultur- og idrettssektoren. Det skal gi oss strategier på hvordan vi gir et best mulig tilbud på dette feltet til alle i Skien. I tillegg til å være et arbeidsverktøy for kultur- og idrettsadministrasjonen skal planen også gi forutsigbarhet for hele kultur- og idrettsbyen Skien.

Planen vil danne grunnlaget for kulturenhetenes årlige rullering av handlingsplan med økonomiplan, årsbudsjett og virksomhetsplan.

Planprosessen

Planprosessen er i gang og planprogrammet for arbeidet ble vedtatt i Skien formannskap 28.2.2017.

Planprogrammet er en oppskrift for planarbeidet. Det gjør rede for formål, planprosess og opplegg for medvirkning.

Les vedtatt planprogram.  

Kort skissert er planprosessen for ny kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv slik:

Høsten 2016
Planprogram på høring

Våren/høsten 2017:
Vedtatt planprogram
Dialog med kultur-, idretts - og friluftslivsaktører i Skien

Høsten 2018:
Planforslag på høring

Høsten 2018:
Vedtatt kommunedelplan i bystyret

 

Gjeldende planer

Det pågående planarbeidet er en rullering som tar utgangspunkt i følgende planer:

Kommunedelplan for kultur i Skien 2010 - 2021 (blabar versjon)

Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 - 2015

 

Kulturbruksundersøkelsen 2016

Kulturkontoret gjennomførte i 2016 en kulturbruksundersøkelse som kartlegger innbyggernes kulturbruk, samt deres tilfredshet med kulturstilbudet i Skien. Undersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2013. Resultatene fra disse er viktige bakgrunnsinformasjon for vårt arbeid med å legge planer for kultur-Skien de kommende åra. Resultatene fra undersøkelsen i 2016 kan du lese her.

 

Kom med innspill!

Vi ønsker innspill og forslag fra alle som har meninger om kultur, idrett eller friluftsilv i Skien.

Vi vil i tida framover invitere mange aktører til dialog om Skiens framtidige kultur- og idrettssatsing.

Du kan også gi oss en tilbakemelding ved å fylle ut nettskjema her.

Evtentuelt kan du sende en e-post til skien.postmottak@skien.kommune.no

 

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til de ansvarlige for planens ulike temaer:

Kultursjef: Guro Honningdal, mob: 478 92 287
Prosjektleder kommunedelplan kultur, idrett og friluftsliv: Ingrid Betten, mob: 478 06 480

Besøksadresse:  Kulturkontoret (Kaffehuset), Henrik Ibsens gate 2

Kultur for alle – mangfold og inkludering
Katrine Daviknes , mob: 957 88 739

Idrett
Vegar Weholt , mob: 472 56 088

Friluftsliv
Vegar Weholt , mob: 472 56 088

Ibsen
Anette Storli Andresen , mob: 988 27 899

Kulturarv og identitet 
Caroline Wahlstrøm , mob: 959 37 426

Profesjonell kunst og kultur
Ingrid Betten , mob: 478 06 480

Barn og unge 
Katrine Daviknes , mob: 957 88 739

Det frivillige kulturlivet
Ingrid Betten, mob: 478 06 480

 

 

Publisert: 22.11.2016 13:10
Sist endret: 30.04.2018 11:01