Forskrift for jakt og fangst av bever i Skien kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Høring: Forslag til lokal forskrift for jakt og fangst av bever i Skien kommune.

15. mai kom det ny forskrift om forvaltning av bever. Hver enkelt kommune må nå vedta egen forskrift for å åpne for jakt og fangst av bever. Den store endringen er at godkjenning av vald med tilhørende kvote og fellingstillatelse faller bort. Kommunen kan nå enten tildele en samlet kvote for hele kommunen eller forvalte bever som annet småvilt.

Skien kommune foreslår at bever skal behandles som annet småvilt. Det vil si det blir ingen bevervald og heller ingen kvote. Jakttida følger de nasjonale jakttidene. For bever er jakttida fra 1.10 til 30.4.

Forslaget ble vedtatt sendt på høring av hovedutvalget for klima, miljø, næring og friluftsliv 6.09.17. I samme møte ble kommunale målsettinger vedtatt. Målsettingen er derfor ikke på høring.

 

Forskrift for jakt og fangst av bever og kommunale målsettinger for bever i Skien kommune - 1. gangsbehandling

Liste over de som har fått forslaget til forskrift oversendt for uttalelse

 

Saksbehandler: Trond Indrebø tlf. 35589023

Frist for merknader: 18.10.2017.

Merknader sendes:  postmottak@skien.kommune.no og merkes sak 17/22111

Publisert: 15.09.2017 14:23
Sist endret: 15.09.2017 14:50