Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Tokkevegen 19, Nordkvelle

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Svanberg Byggteknikk starter opp arbeidet med detaljregulering for Tokkevegen 19, Nordkvelle med eiendommene gbnr. 217/208, 217/214 og 217/234 ved Klosterskogen travbane. Planen har fått ID nr. 2017020.

Foreløpig avgrensning er gjort i samråd med Skien kommune. Området er avgrenset som vist på kartet nedenfor.

Området som varsles er i kommuneplanens arealdel vist til kombinert bebyggelse og anlegg. Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse, lekeplass, arealer til veg og teknsik infrastruktur.

Planarbeidet vil belyse sikker byggegrunn, sikker skoleveg, barn og unges interesser og tilpasning til eksisterende bebyggelse.

Her kan du lese referat fra oppstartsmøtet med kommunen.

Eventuelle synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Svanberg Byggteknikk, Tomtegaten 75, 3714 Skien. Kopi av merknader sendes til Skien kommune, pb 158, 3701 Skien eller på epost til postmottak@skien.kommune.no.

Frist for tilbakemeldinger: 10. mars 2018.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Thor-Arne Svanberg, tlf. 95 83 73 80.

Publisert: 09.02.2018 13:37
Sist endret: 09.02.2018 17:08