Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Lunde barneskole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Sweco Norge setter i gang arbeid med detaljregulering for Lunde barneskole, gnr. 300 bnr. 2669, 1474,1536, 2668, 2671, 2672, 2673, 3521, 3519 og 3520 på vegne av Skien kommune.


Planområdet er avgrenset som vist på kart under:

Planen har fått PlanId 2017018. Hensikten med planen er å legge til rette for ny flerbrukshall med tilhørende uteområder. Det skal også opprettes en offentlig gangforbindelse mellom Lundedalen og Ibsenhuset.

Fra oppstartsmøtet med kommunen kan du lese følgende referat.

Eventuelle synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig til: Sweco Norge v/Alexander Stettin, Box 120, NO-3840 Seljord eller som e-post til Alexander.Stettin@sweco.no. Kopi sendes til Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien eller ved epost til postmottak@skien.kommune.no, innen 12.03.2018.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Sweco Norge AS v/Alexander Stettin, tlf. 416 90 212, epost Alexander.Stettin@sweco.no.


Kort dronevideo fra planområdet.

Publisert: 09.02.2018 12:58
Sist endret: 10.02.2018 20:59