DETALJREGULERING FOR GBNR 11/1 – DATASENTER PÅ GROMSTUL

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Høring og offentlig ettersyn

Skien kommune, Hovedutvalg for teknisk sektor, vedtok 30.1.2018 å legge «Detaljregulering for gbnr. 11/1 – Datasenter på Gromstul» ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av datasenter med tilhørende service- og støttefunksjoner. Planområdet er på ca. 3 km2, hvorav ca. 2 km2 er avsatt til datasenterutbygging.

 

Reguleringsplanforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicesenteret, 1. etg. i Kaffehuset, Henrik Ibsens gate 2. Plan med vedlegg kan også hentes fra sak 11/18. Plankartet som ligger her er datert 12.10.18. Kort tid før møtet blei det sendt inn et nytt plankart datert 26.01.18. Det er dette som legges ut på høring.

Saksbehandler: Olav Backe-Hansen, tlf. 35 58 12 46 / 977 32 088

Frist for merknader: 16.03.2018

Merknader sendes til Skien kommune, Plan- og byggesak, pb 158, 3701 Skien, eller skien.postmottak@skien.kommune.no.

Konsesjonssak for nye kraftlinjer og transformatorstasjoner 

I tilknytning til reguleringsprosessen for datasenter på Gromstul blir det arbeidet med en konsesjonssak for nye kraftlinjer og transformatorstasjoner. Denne konsesjonen blir behandlet etter energiloven, og det er NVE som behandler den. Konsesjonssøknaden er nå sendt til NVE, som vil antas å ville legge den ut til høring og offentlig ettersyn i nær framtid.

Kommunen har fått tilsendt rapport om miljøvurderinger knyttet til konsesjonssaken. Denne hører ikke direkte til reguleringsprosessen, men kommunen velger å legge den tilgjengelig på våre nettsider som informasjon, slik at man kan se disse vurderingene i sammenheng med de beskrivelser og rapporter som er en del av dokumentene i reguleringssaken.

Dronefilm

Dronefilmen under viser planområdet på Gromstul. Opptak - 2. februar 2018.

Publisert: 02.02.2018 15:05
Sist endret: 09.03.2018 16:15