Detaljregulering for Granmo sandtak - Nenset - gbnr. 221/20

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune, Hovedutvalg for teknisk sektor, vedtok 16.01.2018 å legge «detaljregulering for Granmo sandtak- Nenset- gbnr 221/20» ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for næringsbebyggelse/industri/ verksted/kontor og lager.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicesenteret, 1. etg. i Kaffehuset, Henrik Ibsens gate 2. Dokumentene finner du i sak 4/18.

Saksbehandler: Lina Nathalie Jurs. tlf. 35581109

Frist for merknader: 19.03.2018

Merknader sendes til Skien kommune, Plan- og byggesak, pb 158, 3701 Skien, eller skien.postmottak@skien.kommune.no

Publisert: 03.02.2018 17:26
Sist endret: 03.02.2018 21:11