Kommunedelplan for klima- og energiplanlegging, 2017 - 2025

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hva mener du om forslaget til kommunedelplan for klima- og energiplanlegging? Planen ligger ute på høring fram til 6. november.

 

Porsgrunn og Skien kommuner har utarbeidet et forslag til kommunedelplan for klima- og energiplanlegging som skal gjelde for perioden 2017-2025.

Utvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv i Skien (HOKMNF) og Formannskapet i Porsgrunn bestemte hhv den 06. og 13. september 2017 at forslag til kommunedelplan for klima- og energiplanlegging, Skien og Porsgrunn 2017-2025 skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 6  november 2017. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Beskrivelse av planarbeidet

Planen omfatter hele Skien og Porsgrunn kommuner og kommunenes virksomhet. Planen er en revisjon av gjeldende klima- og energiplan; Framtidens byer- handlingsprogram for «tvillingbyene» Skien og Porsgrunn. Planen inneholder et klimagassregnskap for kommunene, samt en tiltaksanalyse og ulike fremtidsscenarier. Det er fastsatt overordnede mål og strategier, og mål, indikatorer og strategier for de ulike fokusområdene.

Hensikten med planen er å få et planverktøy for å jobbe videre med reduksjon av klimagassutslippene. Klimaet er i endring og derfor er tilpasning til et endret klima et eget fokusområde i planen. Utslippsmålene som er satt er ambisiøse, men mulig å nå hvis tiltakene i planen gjennomføres.

Planforslaget består av to dokumenter; Hoveddokumentet og Kunnskapsgrunnlaget. Disse kan du se i sin helhet på kommunenes hjemmeside eller på kommunenes servicesentre.

 

Har du innspill til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til:

Skien kommune ved miljøvernsjef

Postboks 158, 3701 Skien

postmottak@skien.kommune.no

Porsgrunn kommune, Byutvikling

Postboks 128, 3901 Porsgrunn

postmottak@porsgrunn.kommune.no

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med prosjektledelsen ved eventuelle spørsmål

Eigil Movik, eigil.movik@skien.kommune.no eller

Cathrine Nedberg, cathrine.nedberg@porsgrunn.kommune.no

Publisert: 22.09.2017 10:26
Sist endret: 22.09.2017 13:32