Kommunedelplan for integrering, 2018 - 2030

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 sendes forslag til kommunedelplan for integrering ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Kommunedelplanens formål er å utvikle kommunens langsiktige perspektiver og strategier rundt integrering av flyktninger og innvandrere.

Planen blei behandlet av formannskapet i møte den 26. september. Dokumentene i saken, bl.a. integreringsplanen, saksframlegget og vedtaket finner du i sak 56/17.
 
Uttalelser sendes på e-post til: postmottak@skien.kommune.no eller pr. post til: Skien kommune, Postboks 158, 3701 SKIEN.

Frist for uttalelse er mandag 13. november 2017.

For spørsmål rundt kommunedelplan for integrering, kontakt levekårskoordinator Ann-Beate Myhra, tlf. 901 715 32 eller pr. e-post: ann-beate.myhra@skien.kommune.no


Assisterende rådmann.

Publisert: 29.09.2017 12:51
Sist endret: 29.09.2017 13:11