Reguleringsplan for gbnr. 8/57 m.fl. - Venstøphøgda ut på ny høring og offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune, Hovedutvalg for teknisk sektor, vedtok 16.1.2018 å legge «Reguleringsplan for gbnr. 8/57 - Venstøphøgda» ut til nytt offentlig ettersyn med BSF5 og BSF6 inne i planen.

 

Planen har tidligere vært ute på høring/offentlig ettersyn, i perioden 7.9.2017 til 20.10.2017, og ble lagt frem for 2. gangs behandling (sluttbehandling) i Hovedutvalget for teknisk sektor den 16.1.2018. I møtet ble det imidlertid fattet vedtak om å legge planen ut til nytt offentlig ettersyn da man ønsket å legge område BSF5 og BSF6 fra den plan som i sin tid blei lagt fram til 1. gangsbehandling inn igjen i planen.

Det er ikke laget et nytt plankart ennå men hvilken endring av løsning som nå legges ut på høring går fram av vår illustrasjon.

Det er i etterkant av forrige høringsperiode lagt inn rekkefølgebestemmelser knyttet til etablering av bom ved Venstøphøgda 92 og utbedring av Smievegen i partiet mellom Venstøphøgda og Bedehusvegen. Det er også gjort mindre justeringer av planmaterialet som del av kvalitetssikringen.

 

Reguleringsplanforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicesenteret, 1. etg. i Kaffehuset, Henrik Ibsens gate 2. Dokumentene i saken finner du i sak 1/18. Presisere igjen at den løsning som nå legges ut på høring går fram av illustrasjonen.

Saksbehandler: Solveig Foss Haugen, tlf. 35 58 11 65

Frist for merknader: 19.3.2018

Merknader sendes til Skien kommune, Plan- og byggesak, pb 158, 3701 Skien, eller skien.postmottak@skien.kommune.no.

 

 

Publisert: 03.02.2018 01:55
Sist endret: 05.02.2018 14:49