Reguleringsplan for 63/594 m.fl. - Skauen skole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune, Hovedutvalg for teknisk sektor, vedtok den 28.12.2017 sak 100/17 å legge «Reguleringsplan for gbnr. 63/594 m.fl. - Skauen skole» ut til offentlig ettersyn.

 

Planområdet

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for nytt kirkebygg, ny atkomstveg og parkering, samt en mulighet for utvidelse av selve skolen.

Det ble i Hovedutvalg for teknisk sektor vedtatt at det fram mot 2. gangs behandling skal vurderes oppgradering av Skauenvegen framfor etablering av foreslått ny kjøreveg. Foreslått kjørevegtrasé skal vurderes etablert kun som gang-/sykkelveg.

Planen med tilhørende dokumenter finner du i sak 100/17. Reguleringsplanforslaget er også lagt ut til offentlig ettersyn på Servicesenteret, 1. etg. i Kaffehuset, Henrik Ibsens gate 2.

Saksbehandler: Solveig Foss Haugen, tlf. 35 58 11 65.

Frist for merknader: 25. januar 2018.

Merknader sendes til Skien kommune, Plan- og byggesak, pb 158, 3701 Skien, eller skien.postmottak@skien.kommune.no.

Publisert: 05.12.2017 15:30
Sist endret: 05.12.2017 16:41