Reguleringsplan for gbnr. 8/57 - Venstøphøgda

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune, Hovedutvalg for teknisk sektor, vedtok 22.8.2017 å legge «Reguleringsplan for gbnr. 8/57 - Venstøphøgda» ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av eneboligbebyggelse.

Planområde

Planen legges ut med følgende endringer:

  • Tomt BFS5 tas ut og erstattes med formål grønnstruktur.
  • Det legges inn rekkefølgebestemmelse knyttet til etablering av bom på Venstøphøgda ved nr. 85-88, samt utvidelse av Smievegen mellom Venstøphøgda og Bedehusvegen

Planen med tilhørende dokumenter finner du i sak 66/17. I tillegg til disse foreligger det også en ROS-analyse. Reguleringsplanforslaget er også lagt ut til offentlig ettersyn på Servicesenteret, 1. etg. i Kaffehuset, Henrik Ibsens gate 2.

Saksbehandler: Solveig Foss Haugen, tlf. 35 58 11 65

Frist for merknader: 20.10.2017

Merknader sendes til Skien kommune, Plan- og byggesak, pb 158, 3701 Skien, eller skien.postmottak@skien.kommune.no.

Publisert: 08.09.2017 16:02
Sist endret: 30.10.2017 09:56