Gebyr - vann og avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Generell informasjon

Vann- og avløpstjenestene finansieres ved gebyr som beregnes ut fra vannforbruket. Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal betale gjeldende gebyr.

Husholdningsabonnentene kan velge om forbruket skal stipuleres etter boligens areal eller måles etter reelt forbruk. For de som har store hus og lite vannforbruk, vil det lønne seg å få gebyrene beregnet etter målt forbruk. Det er viktig å merke seg at eventuelle vannlekkasjer på private installasjoner vil medføre større forbruk og igjen vil gi en større faktura for både vann- og avløpsgebyr.

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, med tilhørende forskrifter, gir rammer for hva kommunene kan kreve i vann- og avløpsgebyrer. Hovedregelen er at en ikke kan kreve mer enn hva disse tjenestene koster.

Forskrift for vann- og avløpsgebyr.

Tilknytingsgebyr og årsgebyr 2017

Vann- og avløpsgebyr per 1. januar 2017
 
Årsgebyr for vann Eks mva Inkl mva
Fast del, enebolig, tomannsbolig, tremannsbolig(Pr. bolig) 587,- 733,75,-
Fast del, andre boligtyper   Se egne regler
Fast del, næringsvirksomhet, offentlige institusjoner o.l.   Se egne regler
Variabel del, pr m3 målt mengde 9,78,- 12,23,-
Variabel del, pr m3 stipulert mengde(1,2 m3 pr. m2 bruksareal) 9,78,- 12,23,-
     
 Årsgebyr for avløp    
Fast del, enebolig, tomannsbolig, tremannsbolig(Pr. bolig) 815,- 1018,75,-
Fast del, andre boligtyper   Se egne regler
Fast del, næringsvirksomhet, offentlige institusjoner o.l.   Se egne regler
Variabel del, pr. m3 vannforbruk 13,59,- 16,99,-
VAriabel del, pr m3 stipulert mengde(1,2 m3 pr. m2 bruksareal 13,59,- 16,99,-
     
Tilknytningsgebyr    
Tilknytning vann (pr. m2 bruksareal, se norsk standard NS 3940)  29,- 36,25,-
Tilknytning avløp (pr. m2 bruksareal, se norsk standard NS 3940)  46,- 57,50,-
     
Slamtømming    
Privetbøtter/septiktanker, over 3,5 m3, pr m3 806,- 1007,50,-
Minstegebyr privetbøtter/septiktanker, pr. gang 3057,- 3821,25,-
Tette tanker fra husholdninger, pr. m3  334,-  417,50,-
Tette tanker på brakkerigger og lignende  796,- 995,- 
     
     
Publisert: 09.12.2016 11:33
Sist endret: 05.04.2017 12:46