Lover og forskrifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Nedenfor er de viktigste lover og forskrifter med betydning for VA, samt våre styrende planer, opplistet.

Lokale lover/forskrifter og VA-norm
      .
VA-norm

 

Sentrale lover/forskrifter

Publisert: 06.02.2017 09:54
Sist endret: 07.02.2017 08:05