Koronavaksine

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til alle anbefalte grupper.

Hensikt med vaksine

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. 

Folkehelseinstituttet anbefaler fem mål (rangert etter prioritering) for koronavaksinasjon:    

  1. Redusere risiko for død   
  2. Redusere risiko for alvorlig sykdom   
  3. Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur   
  4. Beskytte sysselsettingen og økonomien   
  5. Gjenåpne samfunnet  

Om koronavaksineringen

Kommunen er i gang med vaksinasjon av prioriterte grupper. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. 

Nå er vi snart ferdig med andre vaksineringsrunde av sykehjemsbeboere, samt at vi er godt i gang med vaksinering av den prioriterte gruppen 85 år og oppover.

Deretter starter jobben med å kontakte neste prioriterte gruppe som skal vaksineres, som er de fra 75 til 84 år – både per SMS og telefon. Vi opplever stadig at noen ikke svarer, men prøver igjen til vi oppnår kontakt.

Åpner online booking

Når vi er ferdig med de prioriterte gruppene venter resten av innbyggerne som skal få tilbud om vaksine, og vi vil da åpne for et online bookingsystem slik at alle som vil vaksinere seg får muligheten.

Vi vil sørge for god informasjon når dette systemet er åpnet. Vi vet ikke på nåværende tidspunkt når dette blir.

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Husk at det ikke er noen tvang å ta vaksine, men jo flere som tar den desto raskere får vi bukt med pandemien og kan leve mer normalt igjen.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Vaksinasjon på Stevneplassen

Onsdag 20. januar startet vaksineringen på Stevneplassen. Alle som vaksineres blir kontaktet og får tildelt en time for vaksinering. Det blir også sendt SMS. Du trenger ikke kontakte oss for å få tilbud om vaksine.

Det er greit å ha med seg en ledsager, om du trenger det, men det er selvsagt viktig å fortsatt huske på å begrense kontakt med andre så mye som mulig.

Det er god plass til parkering.

Reise til og fra Stevneplassen dekkes ikke av Pasientreiser.

Husk munnbind og sprite hender når du kommer. Hvis du har glemt munnbind finner du det ved håndspriten.

Du blir tatt i mot og veiledet videre av personale som sitter ved inngangen.

I denne filmen kan du se hvordan vaksineringen på Stevneplassen foregår:

Hvor er Stevneplassen

Stevneplassen ligger på Falkum rett ved Skagerrak Arena (Odd Stadion).

 Før vaksinen settes 

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. 

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
  • er i karantene eller venter svar på koronatest
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
  • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)
  • er gravid uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom 

Dersom du ikke kan møte til avtalt time må du gi beskjed til kommunens sentralbord.

Tlf.: 35 58 10 00 

Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

Antall vaksinert

Den første sykehjemsbeboeren ble vaksinert 6. januar.

Vår målsetning er at alle sykehjemsbeboere har fått sin første vaksinedose i løpet av 2 uker. Den neste dosen blir satt tre uker etterpå.

I uke 1 og 2 prioriteres tjenestemottakere på sykehjem og Helsehuset, samt kritisk helsepersonell.

Fra uke 3 vil det bli satt vaksiner på eldre over 85 år. Vaksinasjonen vil i hovedsak foregå på Stevneplassen. 

Her er oversikt over hvor mange vaksiner som er satt og vil settes i Skien kommune. Disse fordeles ut i fra prioriteringskriterier.

Uke Leverandør Reelle doser
1 Pfizer 222
2 Pfizer 234
3 Pfizer 306
4 Pfizer 516
5 Pfizer 528

Alle som blir vaksinert blir meldt inn i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. 

Vaksinasjonstall kan du finne her 

Vaksinasjonstallene blir oppdatert på lenken over ukedager cirka kl 13. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. 

Prioriterte grupper

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

Brosjyrer på ulike språk 

Hvordan godkjennes en vaksine

Aldri før har vi jobbet mer effektivt med å utvikle og godkjenne vaksiner. Men hvordan er dette mulig?

 

 

 

Publisert: 29.12.2020 12:04
Sist endret: 26.01.2021 14:16