Bakken barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bakken barnehage - likestillingsfokus i barnehagehverdagen

Om barnehagen

I Bakken barnehage ønsker vi at barn skal oppleve at de har like muligheter uavhengig av kjønn. I praksis har vi organisert avdelingene i ren jente- og ren gutteavdeling. På disse avdelingene har vi samme temaer, men kan ha ulik tilnærming til temaet, etter hva vi ser gruppa trenger. Vi tilbyr åpent lekemateriell der barna får bruke sin fantasi.

Generelt kan vi si at barna ikke trenger å trene mye på noe de allerede kan. Individuelle tilpasninger gjøres for hvert enkelt barn. Jentene øver mer på individuell utvikling gjennom å våge å si ifra om ting, ha fokus på seg selv og å våge å ta mer plass. Jentene øver også mer på grovmotoriske ferdigheter enn finmotoriske. Gutter øver mer på sosiale ferdigheter som å lytte til andre, våge å vise følelser og våge å vise seg frem på en god måte. Dessuten øver guttene på finmotoriske ferdigheter, mer enn grovmotoriske.

Antall avdelinger:  5
Antall barn: 83
Pedagogtetthet: 44%
Styrer:
Halla Jørundadottir

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 2990,-

kr 2392,- kr 1794,-
 Matpenger  kr 291,- kr 233,- kr 174,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Bakken barnehage

Besøksadresse:

Søndre Falkumvei 11
3725 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35587540

Bildegalleri 

Publisert: 10.01.2017 14:29
Sist endret: 06.08.2018 12:57