Borgestad barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Borgestad barnehage - vi vil hverandre vel og gjør hverandre gode.

Om barnehagen

Vi er opptatt av alle barn skal oppleve trygghet og omsorg noe som er grunnlaget for god utvikling hos hvert enkelt barn. Alle barn skal få gode leke- og utviklingsmuligheter ut i fra hvert barns utvikling og behov. Vi er opptatt av et godt foreldresamarbeid for å skape en helhetlig og trygg hverdag for hvert barn.

I Borgestad barnehage har vi en «utegruppe» for barn i alderen 3-5 år. Denne avdelingen er ute minst halvparten av tiden, og drar mye på turer i nærmiljøet.

Satsingsområder i Borgestad barnehage er:

  • Lek, vennskap og relasjonskompetanse
  • Språk 

Vi jobber kontinuerlig med temaet vennskap og ønsker at alle barn skal ha en venn elle flere i barnehagen. Gode relasjoner og vennskap skaper et godt grunnlag for en livslang læring.

Antall avdelinger: 4
Antall barn: 68
Pedagogtetthet, Borgestad: 45%
Styrer: Charlott Brekka

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 2990,-

kr 2392,- kr 1794,-
 Matpenger  kr 291,- kr 233,- kr 174,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Borgestad barnehage

Besøksadresse:

Gregorius Dagssonsgate 244
3712 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35584270

Bildegalleri

Publisert: 01.07.2017 12:00
Sist endret: 06.08.2018 12:56