Gulset barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gulset barnehage - et sted der alle blir sett og hørt.

Om barnehagen

Gulset barnehage er en flerkulturell barnehage. Vi ser på mangfold som en ressurs som gir barna verdifull kunnskap og forståelse. Vi holder til sentralt på Gulset i et nytt, flott bygg og med et variert uteområde med gode muligheter for lek og utfoldelse.

De voksne i barnehagen har lang erfaring med å samarbeide med barn og foreldre fra ulike kulturer. Vi jobber spesielt med språk og sosial kompetanse. I tråd med at Skien kommune er en realfagskommune har vi også fokus på realfag.

Antall avdelinger:  4
Antall barn: 73
Pedagogtetthet: 44%
Styrer:
Line Andersen

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter kommunale barnehage gjeldende fra 1.august 2017

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager i 2016

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

2730,- kr.

2184,- kr. 1683,- kr.
 Matpenger  275,- kr. 220,- kr. 165,- kr.

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

 Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Gulset barnehage

Besøksadresse:

Gulsetkåsa 43
3743 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35505972

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 14.12.2017 14:01