Kverndammen barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kverndammen barnehage er et møtested for vennskap, lek og læring, der alle er unike og blir sett.

Om barnehagen

I Kverndammen barnehage ønsker vi at barna skal få en hverdag preget av omsorg, vennskap, glede, lek og læring. Alle skal ha en venn og alle barn skal bli sett og inkludert.  Barnehagen har barn med røtter i mange kulturer. Gjensidig respekt og toleranse er viktig i vårt arbeid.

Barnehagens satsingsområder er lek og språk og barna deles i små grupper i både tilrettelagte aktiviteter og hverdagsaktiviteter. Barnehagen bruker nærområdet vårt aktivt til turer og opplevelser sammen med barna.

Antall avdelinger:  5
Antall barn: 77
Pedagogtetthet: 35%
Styrer: Andreas Mustvedt

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter kommunale barnehage gjeldende fra 1.august 2017

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager i 2016

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

2730,- kr.

2184,- kr. 1683,- kr.
 Matpenger  275,- kr. 220,- kr. 165,- kr.

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

 Ønsker du plass i denne barnehagen?

 Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Kverndammen barnehage

Besøksadresse:

Klyveveien 91
3739 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35915110

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 12.10.2017 14:52