Kverndammen barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kverndammen barnehage - et godt sted å være

Om barnehagen

Kverndammen barnehage består av fem avdelinger og ligger i naturskjønne omgivelser på Klyve. Vi har et stort uteområde med et bredt utvalg av leke- og aktivitetsmuligheter som gir anledning til variert utfoldelse og lek. Kverndammen skal være en barnehage der alle har en venn og der leken står i fokus. Vårt mål er at alle våre barn skal oppleve trygghet, omsorg, respekt, likeverd og toleranse.

Hverdagen i barnehagen skal preges av humor og glede. Barna møter aktive og kompetente voksne som ser dem, som vet og som viser i praksis at hvert enkelt barn er unikt. Samspillet mellom barna og personalet skal være godt, det er helt avgjørende for at barna skal trives og lære.

Antall avdelinger:  5
Antall barn: 77
Pedagogtetthet: 47 %
Styrer:
Andreas Mustvedt

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter kommunale barnehage gjeldende fra 1.august 2017

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager i 2016

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

2730,- kr.

2184,- kr. 1683,- kr.
 Matpenger  275,- kr. 220,- kr. 165,- kr.

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

 Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Kverndammen barnehage

Besøksadresse:

Klyveveien 91
3739 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35915110

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 14.12.2017 13:56