Tiedemannsjordet barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tiedemannsjordet barnehage - et godt sted å være

Om barnehagen

Vi i Tiedemannsjordet barnehage har stort fokus på å skape gode relasjoner til barn, foreldre og hverandre. Barna er aktive deltaker i dette arbeidet.  

Leken er sentral i barnehagens hverdag og alle barn skal være inkludert i lek og oppleve vennskap. Vi har fokus på den gode voksne som møter barn med god omsorg og trygghet og som legger til rette for gode leke- og læringsopplevelser.

Barnehagen har organisert avdelingene i aldersdelte grupper. Dette gir oss større muligheter til å kunne legge til rette for et godt leke og læringsmiljø ut i fra barnas alder. Lek og vennskap, språk, tekst og kommunikasjon og antall, rom og form er faste temaperioder.

Antall avdelinger:  3
Antall barn: 48
Pedagogtetthet: 50%
Styrer:
Janne Løkken

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.30

Planer og vedtekter

Vedtekter kommunale barnehage gjeldende fra 1.august 2017

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager i 2016

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

2730,- kr.

2184,- kr. 1683,- kr.
 Matpenger  275,- kr. 220,- kr. 165,- kr.

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Tiedemannsjordet barnehage

Besøksadresse:

Tiedemannsjordet 1
3727 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35536358

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 14.12.2017 13:52