Høringer i Oppvekst

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Her finner du en oversikt over saker som er ut på høring i Kommunalområdet Oppvekst

Høring om Spesialpedagogisk plan - del 3

Høringen omhandler det spesialpedagogiske tilbudet kommunen gir utenfor den ordinære grunnskolen i Skien kommune. Spesialavdelingene er en del av det helhetlige opplæringstilbudet, men blir omtalt her for å sette søkelyset på behov, faglighet og kvalitet i kommunens spesialtilbud innenfor skoleområdet.


Hvem kan la seg høre? Inviterte høringsinstanser - se høringsnotat
Høringsfrist: 01.09.18
Forventet politisk behandling: Høst 2018

Høringsnotat        Høring - Spesialpedagogisk plan, del 3

Personer som kan svare på spørsmål rundt høringen:

Lise Offenberg

Rådgiver

T: 35 58 90 96

M: 920 67 632

Arbeidsområde

Alle overordnede elevsaker knyttet til spesialpedagogiske spørsmål:
- inntak spesialskoler/ -avdelinger/-prosjekt.
- utsatt skolestartoppfølging
- spesialundervisning gjesteelever i egen kommune
- gjesteelever fra Skien i andre kommuner
- oppfølging spesialundervisning friskoler i kommunen

Innskriving  1. trinn
Beredskapsteam mot mobbing
Oppfølging vedtak - refusjoner.   
Sekretær pedagogisk råd.
Rådgiver elevsaker

Lene Heibø Knudsen

Rådgiver

T: 35 58 19 32

M: 948 66 781

Arbeidsområde

Ledelsesutvikling: 10-faktor
Skolefaglig utviklingsarbeid
Spesialpedagogisk plan
Beredskapsteam mot mobbing
Læringsmiljø

Publisert: 08.08.2018 18:05
Sist endret: 08.08.2018 18:34