Skoleringsdager for lærere

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Velkommen til skoleringsdager for nytilsatte lærere! På denne siden vil alle dokumenter som deltagere på skoleringsdager trenger, legges ut.

Program

Program

Handlingsplaner

Spesialpedagogisk plan

Handlingsplan for matematikk

Vold i nære relasjoner

Brosjyre

Veileder om arbeidet mot vold i nære relasjoner

Kursmanus til forelesningen om Vold i nære relasjoner

Lesing

Manus til forelseningen om lesing

Lese- og læringsstrategihefte

Kompetanshevingstiltak

Kompetanseplakaten høst 2018

Dette skjer i August...

Vurdering

Årshjul for kartleggings- og resultatarbeid for barnetrinnet

Årshjul for kartleggings- og resultatarbeid for ungdomstrinnet

Foreldremøtepresentasjoner

Oversikt over de ulike obligatoriske foreldremøtepresentasjonene

BTI - Bedre tverrfaglige innsats

Manus til forelesningen om BTI

Læringsmiljø

Manus til forelesningen Læringsmiljø

God start

Veiledning av nyutdannede lærere

Kontrakt 2018-2019

Brosjyremateriell

Sammen om læring

Forelesere du vil møte disse dagene

 

Grete Gjelten

Kommunalsjef

T: 35 58 13 29

M: 911 13 317

Arbeidsområde

Totalansvar for hele Kommunalområde Oppvekst
Resultat-, personal og økonomiansvar.

 

Elin Jervidalo

Rådgiver

elin.jervidalo@skien.kommune.no

T: 35 58 14 93

M: 915 20 504

Arbeidsområde

Elevsaker:
- skyss
- skolebytte
BTI-stafettlogg.
Daglig stabsansvar for Oppvekst administrasjon
Meklingsoppdrag etter Ekteskaps- og barnelov

 

 

Lene Heibø Knudsen

Rådgiver

T: 35 58 19 32

M: 948 66 781

Arbeidsområde

Ledelsesutvikling: 10-faktor
Skolefaglig utviklingsarbeid
Spesialpedagogisk plan
Beredskapsteam mot mobbing
Læringsmiljø

 

Lene Meen

Rådgiver

T: 35 58 19 59

M: 906 71 382

Arbeidsområde

Faglig koordinering av skole- og barnehageutvikling 
Skole- og barnehagefaglig utviklingsarbeid
Utviklingsplaner,  årsmeldinger
Lesesatsing,
Brukerstøtte PULS, VOKAL
Prosjektleder BTI

 

Jan Egil Sørensen

Rådgiver

T: 35 58 19 58

M: 998 26 126

Arbeidsområde

Matematikksatsingen i skole
Matematisk læringsmiljø i barnehage
Skien - en realfagskommune
Brukestøtte  IST skoleadministrasjon
Eksamen

 

Yngvar Næss Høie

Rådgiver

T: 35 58 19 27

M: 926 95 520

Arbeidsområde

Koordineringen av Den digitale skole i Skien
Superbruker/brukerstøtte i elektroniske portaler
Videreutdanning for lærere
Webansvarlig Oppvekst
Digitaliseringsprosjektet i Skien kommune

 

Publisert: 08.03.2017 09:48
Sist endret: 12.07.2018 14:54