Støtte til faste utgifter ved bompasseringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kriterier for støtte til bomavgifter for barnefamilier bosatt i Skien kommune

Bystyret vedtok 11/5-2017 at barnefamilier med lav inntekt, hjemmeboende barn og faste utgifter til bompassering i forbindelse med arbeid, skole, barnehage og fritidsaktiviteter for barn og unge grunnet bypakka kan søke støtte til dette.

Støtten kan gis til husholdninger med hjemmeboende barn mellom 1-18 år hvor samlet skattepliktig inntekt ifølge skattemeldingen 2016 lavere enn kr. 500 500,-. Bil må leies/eies privat.

Støtten settes uten differensiering i forhold til inntekt, periode, antall barn i målgruppen eller andre forhold til kr. 1890,-/år (100 ganger rushtidsavgift med bompengebrikke).

Søknader må vedlegges nødvendig dokumentasjon og leveres innen 15.august 2017 for at de skal bli behandlet. Støtte utbetales i sin helhet mot slutten av året.

Søknadsskjemaet finnes på:

Søknadskjema for støtte til bomavgifter

Publisert: 15.06.2017 15:44
Sist endret: 23.06.2017 08:59