Voksenopplæring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Norsk med samfunnskunnskap

Generell informasjon

Kontortid: mandager – torsdager fra kl. 08.00- 15.00

Inspektør:
Anne Ragnhild Kjær Sti:   35 50 38 20 / 35 50 38 25

Rådgivere:
Kari Vigerust:   35 50 38 20 / 35 50 38 62
Benedicte Bosrup:  35 50 38 20 / 35 50 38 23

Dagkurs

Undervisning:

 • 16 timer pr uke
 • Mandager, tirsdager, torsdager og fredager fra kl. 08:30 til kl.12:30
 • Tilbud på ulike nivåer.

Kurs våren 2017

PeriodePris
16.01. 2017 – 17.03. 2017 kr 4 700
20.03. 2017 – 23.05. 2017 kr 4 700
Kveldskurs

Kurs våren 2017:

Mandager og onsdager kl. 17:30 – 20.00

Kursstart: mandag 16.januar 2017 kl. 17:00

KursPeriodeTimer totaltAntall uv.timer pr ukePris
Nybegynner/A1/A2 16.01-31.05 93 6 kr 5 950
Videregående B1/B2 16.01-31.05 48 3 (mandager) kr 3 070

Betaling følger offentlig regelverk. Depositum for bøker kr 800 

Kurs med for få deltakere vil ikke bli satt i gang.

Nettbasert norskkurs

Vi tilbyr nettbasert norskopplæring for deg som ikke har anledning til å følge ordinært norskkurs på dag- eller kveldstid.

Vi benytter "Min vei" som er et nettbasert opplæringsprogram i norsk. Kurset omfatter både muntlig og skriftlig norsk.
Demo-versjon av kurset finner du på www.minvei.no.

For deltakere som har rett og plikt til norskopplæring er kurset gratis. For andre koster kurset kr. 1300 pr. mnd

Regler for betaling

Les om reglene her

Søknad

Vi starter med  en samtale.

Ta kontakt for å avtale tid ved hjelp av:

 • Telefon
 • E-post
 • Møt opp på skolen

Ta med til samtalen:

 • Papirer som bekrefter oppholdstillatelsen, pass eller brev fra UDI/politiet.
 • TBC-kort/pirquet fra Smittevernkontoret, Flyktningehelsekontoret eller lignende. Dette gjelder for alle unntatt elever fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia, New Zealand og Japan.
 • Eventuell dokumentasjon på tidligere norskopplæring
 • Eventuell dokumentasjon på tidligere skolegang eller yrkeserfaring

Rådgivere:
Kari Vigerust:   35 50 38 20 / 35 50 38 62
Benedicte Bosrup:  35 50 38 20 / 35 50 38 23

Norskprøve

Oppmelding og prøvedato for elever og privatister
DatoHva skjer?
30.3.–7.4.2017 Oppmelding til prøve (sommer)
22.5.–7.6.2017 Prøvegjennomføring
28.6.2017 Prøvebevis for norskprøven sommer 2017 blir sendt i posten og karakterutskrift på e-post
19.7.2017 Frist for å klage på resultat på delprøve i
skriftlig framstilling

Samfunnskunnskap

Kurs våren 2017 - 50 timer med prøve

Skien kommunale voksenopplæring, Porsgrunn Voksenopplæringssenter og Bamble Voksenopplæring arrangerer 50 timer samfunnskunnskap i perioden 06. – 16. juni 2017

Vi gir tilbud på følgende språk:

Skien: arabisk, thai og engelsk

Påmelding til Skien kommunale voksenopplæring, tlf. 35 50 38 20, eller ved personlig oppmøte, Fridtjof Nansens gt. 19 C (Skagerak Arena), Skien.

Porsgrunn: arabisk og tigrinja

Påmelding til Porsgrunn Voksenopplæringssenter, tlf. 35 54 78 80, eller ved personlig oppmøte, Skolegt. 7., Porsgrunn.

Bamble: somali og norsk (periode: 07.-15./16. juni 2017)

Påmelding til Bamble Voksenopplæring, tlf. 48 16 50 95 eller ved personlig oppmøte, Storgata 8.

Kurset er for deg som har rett og plikt til norsk med samfunnskunnskap, og mangler 50 timer samfunnskunnskap.

Frist for påmelding: fredag, 12. mai 2017

Hvis du bare ønsker prøve i samfunnskunnskap, henvend deg til voksenopplæringen i din kommune.

 

Påmelding til samfunnskunnskapsprøve

Det blir opprettet påmeldingslister fortløpende på Kompetansenorge.no i privatistportalen. Kandidatene må selv melde seg opp. Meld deg på her.
Det er maks 15 plasser pr. prøve, så lurt å være tidlig ute.
Kandidater som har tatt prøver tidligere logger seg inn med sitt kandidatnummer i privatistportalen. Dette nummeret finner man på sitt utstedte prøvebevis

Pris

Prøven koster kr. 600,- og det vil bli sendt faktura i posten. Denne må betales i god tid før selve prøven.

Statsborgerskapsprøven

Tidspunkt for prøver i Skien

Statsborgerprøven avholdes ved Voksenopplæringen i Skien fire ganger i året:
mars, juni,september og desember.

Prøvedato våren 2017:

Statsborgerskapsprøver i juni vil bli av holdt fredag 9. juni  og onsdag 14. juni.

Påmelding

Det blir opprettet påmeldingslister fortløpende på Kompetansenorge.no i privatistportalen. Kandidatene må selv melde seg opp. Meld deg på her.
Det er maks 15 plasser pr. prøve, så lurt å være tidlig ute.
Kandidater som har tatt prøver tidligere logger seg inn med sitt kandidatnummer i privatistportalen. Dette nummeret finner man på sitt utstedte prøvebevis.

Pris

Prøven koster kr. 600,- og det vil bli sendt faktura i posten. Denne må betales i god tid før selve prøven.

Grunnskoleopplæring for voksne

Generell informasjon

Rettigheter:

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, se Opplæringsloven § 4A - 1. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Retten gjelder både minoritetsspråklige og norske elever. Har du ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har du rett til spesialundervisning, se Opplæringsloven § 4A-2.

De fleste som har elevstatus har også rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

 •  Kursene er på alle nivåer.
 • Grunnskolen gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Ta kontakt:

 • Rådgiver: Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24
 • Undervisningsinspektør: Haralds Dønnestad - 35 50 38 20 / 35 50 38 26
Undervisningsfag
 • Norsk - muntlig og skriftlig
 • Matematikk - muntlig og skriftlig
 • Engelsk - muntlig og skriftlig
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
Realkompetansevurdering

Har du gjennomført 9-årig grunnskole utenfor Norge, og mangler bekreftelse på dette? Da kan du søke om å få vurdert din realkompetanse innenfor grunnskolens fem fag; Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.
Rettighetene til dette følger forskrift til opplæringsloven§§ 4-13 og 6-13, og gjelder elever over 16 år. Realkompetansevurdering er gratis.

•    Godkjent realkompetansebevis gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Privatister

Du kan melde seg opp som privatist til grunnskoleeksamen.
Oppmeldingsfrist er 1. mars

Søknad

Du kan søke på flere måter:

 • Bruk elektronisk søknadskjema
 • Skrive ut et søknadsskjema i pdf format, fylle ut og sende i posten
 • Ta kontakt med skolen
  • Rådgiver: Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24
  • Undervisningsinspektør: Haralds Dønnestad - 35 50 38 20 / 35 50 38 26

Søknadsfrist:
Hovedfrist er 15. april, men vi tar inn elever hele året.

Testing:
Nye søkere innkalles til kartlegging. 

Spesialundervisning

Generell informasjon.

Etter opplæringslovens §4A-2 har voksne med sakkyndig utredning rett til opplæring.

Opptakskrav:
For å få et tilbud må det foreligge en sakkyndig vurdering. Har du ikke sakkyndig vurdering kan du ta kontakt så hjelper vi deg.

Pris: Gratis for de som bor i Skien kommune.

Sted: Undervisningen foregår på skolen, eller på dagsentre og vernede bedrifter i Skien kommune.

Undervisningsinspektør Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24

Undervisning for voksne på grunnskolens nivå.
 • Vi tilbyr undervisning til de som:
  • Sliter med lese-, skrive- eller matematikkvansker
  • Har behov for opplæring pga sykdom eller skade
  • Har medfødt funksjonshemming
 • Vi utreder og veileder
 • Gir hjelp til å utvikle og bruke alternativ kommunikasjon
Søknad

Du kan søke på 2 måter:

Elektronisk søknadsskjema 

 • Om du registerer deg kan du lagre søknaden, og fortsette senere.
 • Om du ikke registerer deg må du fylle ut alt med en gang og sende.

Søknadsskjema (.pdf)

 • Skriv ut søknadsskjemaet og fyll det ut.
 • Send skjema i posten.

Søknadssfrist:
Det er ikke søknadsfrist, vi tar inn elever hele året.

Spørsmål til hvordan en søker:
Ta kontakt med undervisningsinspektør Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24

 

Følg oss

Facebook

Publisert: 23.11.2016 11:53
Sist endret: 20.12.2016 09:49
Voksenopplæringen i Skien

Besøksadresse:

Fridtjof Nansensgate 19 c
3722 Skien

Telefon: 35 50 38 20

Kontaktperson: Margret Jonsdottir

Tittel: Rektor

Telefon: 35 50 38 20