Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt 

Arealplaner

 

Plannavn   Høringsfrist
Detaljregulering for næringsområde på 221/32 på Rødmyr, samt oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.   20.10.2018

 

Andre planer

Høringsfristen er utgått på alle i øyeblikket.

 

Arealplaner

Detaljreguleringsplan for Brekkeparken

Detaljregulering for Jarseng

Reguleringsplan Rv. 36 Rabben – Tuftekrysset – fire delstrekninger 

 

Andre planer

Høringsfristen er utgått på alle i øyeblikket.

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Ingen arealplaner er vedtatt i det siste.

Andre planer

 Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

 

Andre kunngjøringer 

Lokal forskrift - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
er godkjent i bystyret 06.09.18.

 

 

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 05.10.2018 16:42