Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt 

Arealplaner

Detaljregulering av Kverndalen bo- og dagsenter - Nytt varsel

 

Andre planer

Høringsfristen er utgått på alle i øyeblikket.

 

Arealplaner

Områderegulering for Hentiåsen. Forenklet varsling av planendring

Områderegulering for Stevneplassen

 

Andre planer

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Ingen arealplaner er vedtatt i det siste.

Andre planer

 

Andre kunngjøringer 

Endelig vedtak om adressenavnet Mælasvingen

Forslag til ny plassering av adressenavnet "Odds plass"

Lokal forskrift - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

 

 

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 18.04.2018 12:12