Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt 

Arealplaner

Reguleringsplan for boligområde på Øvre Hoppestad

Reguleringsplan for utvidelse av Nenset grustak

Reguleringsplan for turveg fra Borgestad fabrikker til Porsgrunn grense

Datasenter Project Telemark. Varsel om oppstart av reguleringplanarbeid og offentlig ettersyn av planprogram.

Reguleringsplan for fortau langs Meensvegen

 

Andre planer

Trafikksikkerhetsplan 2018 - 2022 

Arealplaner

Detaljregulering for fv. 43 Gulsetvegen

Detaljregulering for gbnr. 1/483 på Strømdal

 

Andre planer

Høring - Handlingsprogram for Skien sentrum 2020

Høring som gjelder deler av ordningen Brukerstyrt Personlig assistanse

Hovedplan for vannforsyning og avløp, 2017 - 2036

Lokal forskrift om brannforebygging

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Ingen arealplaner er vedtatt i det siste.

Andre planer

 

Andre kunngjøringer 

 

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 17.07.2017 15:50