Skatter og avgifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hvem fastsetter skatter og avgifter?

Skatteetaten fastsetter skatt og mva/moms og håndterer spørsmål om skatteplikt, skattekort, etc. Kommunen fastsetter og fakturerer kommunale tjenester, eiendomsskatt og andre kommunale avgifter.

Hvem krever inn skatter og avgifter?

Kemneren i Grenland har ansvar for å kreve inn skatt for Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner og kommunale avgifter for Skien kommune. Du kan kontakte Kemneren i Grenland på e-post: kemneren@skien.kommune.no.

Eiendomsskatt

I Skien kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, samt verk og bruk og ubebygde tomter. Inntektene fra eiendomsskatten  går i sin helhet til Skien kommune, og bidrar til finansieringen av de kommunale tjenestene.

Fakturaspørsmål

Har du spørsmål til innholdet i en faktura kan du kontakte den enheten som har utstedt fakturaen. Ring sentralbordet på på telefon: 35 58 10 00 for å komme i kontakt med riktig enhet. 

Har du spørsmål om betaling av skatt eller kommunale krav kan du kontakte Kemneren i Grenland på 35 58 10 50. Når du ringer oss får du tastevalg i forhold til:

  • Betaling av kommunale krav
  • Betaling av personlig skatt
  • Betaling av skatt for næringsdrivende
  • Betaling eller tilbakebetaling av skatt

Du kan også besøke kemnerens ekspedisjon i Kongensgt. 31 i Kverndalen i Skien. Ekspedisjonen har åpnet alle hverdager fra kl. 12.00 og 14.00. Dersom du ikke kan møte i dette tidsrommet ber vi deg om å ringe for å avtale tid for besøk. 

Kontonummer og KID

Kontonummer og KID finner du som regel på fakturaen.

Skien kommunes kontonummer for innbetaling av kommunale krav er: 1503.39.42173
Skien kommunes kontonummer til bruk for innbetaling av skatt er: 6345.07.08064
Porsgrunn kommunes kontonummer til bruk for innbetaling av skatt er: 6345.06.08051
Siljan kommunes kontonummer til bruk for innbetaling av skatt er: 6345.06.08116

KID til innbetaling av skatt kan du lage på Skatteetatens nettside.

Lag KID-nummer

Betaling av skatte- og avgiftskrav

Nye regler for betaling av skatte og avgiftskrav (se Prop. 1 LS (2016-2017) trådte i kraft 1. januar 2017. I henhold til de nye reglene skal skattekrav som hovedregel betales via bank (fra konto til konto).

Vi anbefaler derfor at alle innbetalinger skjer via bank. Dette er ressursbesparende og sikkert. Har du spørsmål til dette, ta kontakt med kemneren. Mer informasjon om de nye reglene finner du på regjeringens nettside.

A-melding

A-melding er arbeidsgivers månedlige rapportering av arbeidsforhold, lønn og ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Rapporteringen skjer via arbeidsgiverens lønnssystem eller via Altinn. Rapporteringsfrist er den 5. i påfølgende måned justert etter helligdager og helger.( Eksempel: Rapportering for januar har frist 5. februar.) Utdypende informasjon til arbeidsgivere som skal levere a-melding finner du på nettsiden til Altinn.

Følgende frister for levering av a-melding og betaling av skattetrekk/ arbeidsgiveravgift gjelder for 2017:

Rapportering gjelder månedInnleveringsfrist a-meldingBetalingsfrist skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Januar 6. februar 2017 15. mars 2017
Februar 6. mars 2017
Mars 5. april 2017 15. mai 2017
April 5. mai 2017
Mai 6. juni 2017 17. juli 2017
Juni 5. juli 2017
Juli 7. august 2017 15. september 2017
Agust 5. september 2017
September 5. oktober 2017 15. november 2017
Oktober 7. november 2017
November 5. desember 2017 15. januar 2018
Desember 5. januar 2018

KID og kontonummer for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift ligger i tilbakemeldingen du får etter innsendt a-melding. Tilbakemeldingen er tilgjengelig i "Min meldingsboks" i Altinn eller i lønnssystemet.

Forenklet oppgjørsordning
Oppgjør med utsatt betaling ved forenklet oppgjørsordninger (A04 og A05) er ikke videreført i a-ordningen. Betalingsfristen er dagen etter lønnsutbetaling.

Ferieavkling
Du kan sende a-melding to måneder fram i tid. Denne muligheten kan benyttes ved ferieavvikling og lignende, men er avhengig av at dataene er klare for rapportering.

Publisert: 25.10.2016 09:37
Sist endret: 31.05.2018 12:41