Grenland Energy AS – helt i front når det gjelder krevende bruksområder for batteriteknologi.

Midt i Skien sentrum – i det tidligere TA-bygget – ligger Grenland Energy AS; et meget kompetent miljø innen batteriteknologier. Dette er en bedrift som leder an i ambisjonene om et grønt skifte med mottoet: «The Battery Technology that makes energy do more!»

Selskapet - som ble stiftet av fire energiske gründere i 2012 – har utviklet en rekke produkter og konsepter der man utnytter idehavernes kunnskap om Li-Ion batteriteknologi.

Basert på denne kunnskapen har selskapet utviklet løsninger inn mot:

  • Maritim sektor; store batterisystemer for elektriske eller hybride fremdriftsløsninger for skip – spesielt ferjer. I tillegg kan selskapets      batteriteknologi brukes ved kranhåndtering på stykkgodsbåter ved landligge.
  • Offshore; batteribasert, dynamisk posisjoneringsteknologi som reduserer dieselbehovet for f eks supply skip ved stand-by operasjoner
  • Undersjøiske løsninger (sub-sea); nede på bunnen må batterisystemer møte særskilte krav knyttet til trykk, temperatur, mv. Her har Grenland Energy utviklet løsninger til nytte for kunder som har svært      krevende behov.

I august 2014 mottok bedriften nyskapingsprisen fra Telemark fylkeskommune.

I dag har bedriften 10 ansatte og regner med fortsatt vekst. Omsetningen 2017 var 8,7 mnok. For 2018 regner bedriften med å omsette for  14 MNOK – og med et resultat på plussiden.

Både Grenland næringsfond (forvaltet av Vekst i Grenland IKS) og Skien næringsfond AS er regionale næringsfond som har bidratt med risikoavlastning i bedriftens tidlige faser. Grenland Energy var også en av de første bedriftene som dro nytte av Industriinkubatoren Proventia på Herøya/Porsgrunn. Bedriften – med sin miljøprofil - har også fått finansiering fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet de siste årene.

Vi ønsker Grenland Energy lykke til videre!