Full fart hos Exact Aircraft AS i Skien

Dette handler om å konvertere drømmer, ferdigheter og markedsteft til en levende bedrift!

Gründer Trond Hammerstad har hatt interesse for modellfly siden han var ganske liten. Fra høsten 2015 ble interessen konvertert til en liten bedrift i Skien som produsere flygende modellfly i scala opptil 1:2,5. Dette er nøyaktige skalamodeller ned til minste detalj; og har hissige, små jetmotorer som kan bringe de radiostyrte flyene helt opp i 400 km/t.

Trond har et ry innenfor dette globale markedet som er helt unikt; få eller ingen andre i verden har slik evne til å levere fly med nøyaktige detaljer som han. Vi registrerer at betalingsviljen er stor for de beste eksemplarene.

Selve flykroppene importeres fra Tyskland. I verkstedet til Trond blir deler satt sammen, komponenter blir lakkert, utstyr monteres og en rekke sluttdetaljer gjøres for hånd.

Exact Aircraft har fulle ordrebøker til langt inn i 2020. Foreløpig er Trond alene om produksjon og leveranser, men ambisjonen er å kunne utvide med flere ansatte i det velutstyrte verkstedet i Hjellen i Skien.

Over flere år har Trond og hans medinteressenter arrangert modellflystevne på flystripen i Fyresdal, med deltakere og gjester fra inn- og utland.  Det arbeides nå med et tilsvarende stevne på Geiteryggen flyplass 8. juni 2019. Det er bare å glede seg!!!

Skien næringsfond AS har hatt gleden av å delta med et utviklingslån ved oppstarten av Exact Aircraft – midler som har blitt brukt til å rigge dette meget spesielle verkstedet for å kunne gjennomføre effektive leveranser.

Innovasjon Norge BTV er også inne med støtte til oppstart av virksomheten.

Vi ønsker Trond lykke til videre med det som er en helt unik bedrift i Skien, Grenland og Norge!!

Se også https://www.exactaircraft.com/ .

 

Ståle Tveit
daglig leder Skien næringsfond AS