Riktig utstyr til havs

SafeLink AS er et Skiensfirma som arbeider med design, produksjon, testing og analyse av passive og aktive hiv-kompensatorløsninger.

Litt folkelig sagt er dette teknologier som muliggjør mer effektiv lasthåndtering med kran til havs (typisk offshore- og subseainstallasjoner). Effektiv i denne sammenheng betyr at kostbare kranskip kan arbeide i større bølger. Man får følgelig lengre tidsvindu for håndtering av viktige løfteprosjekter. Dette gir bedre økonomi for operatørene.

Ulike former for passive hiv-kompensatorer har vært i markedet i en årrekke; her har SafeLink godt etablerte løsninger. I et omfattende utviklingsprosjekt har SafeLink imidlertid utviklet Chronos IAHC som er en mobil, robust alt-i-ett aktiv hiv-kompensator designet for å gi bevegelseskompensasjon for alle typer strukturer uavhengig av geometri både under og over vann. Safelink har i denne sammenheng utviklet avansert programvare tuftet på sofistikerte matematiske og mekaniske metoder. Selskapet bruker også moderne batteriteknologi for å gi best mulig effektivitet sammen med miljøgevinster. Viktige deler av denne nye teknologien er patentert.Hiv-kompensatorer og støtdempere tilbys industrien både ved salg og utleie.

Utviklingsprosjektene i Safelink AS har mottatt risikoavlastning fra Skien næringsfond AS og Grenland næringsfond i tillegg til støtte fra ulike programmer i regi av Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Vi ønsker Safelink lykke til videre med sine spennende produkter i et krevende marked.

Av: Ståle Tveit, daglig leder Skien næringsfond AS