Hva er Skien Næringsfond?

En aktiv partner for å stimulere til verdiskaping - og flere arbeidsplasser - i Skien kommune!

Skien næringsfond AS er heleid av Skien kommune og skal bidra til utvikling av næringslivet i Skien ved bruk av det vi kaller finansiell risikoavlastning - dvs direkte økonomisk støtte til din private bedrift. Dette kan være utviklingslån, garantier, egenkapital og tilskudd. Slik støtte er av ikke-kommersiell art og vil normalt ikke konkurrere med finansiering fra banker eller andre finansinstitusjoner.

Skien næringsfond AS ble etablert i 1982. Målet har hele tiden være flere arbeidsplasser, økt verdiskaping og større næringsmangfold i Skien kommune.

Administrasjonen i fondet arbeider tett sammen med regionale fagmiljøer innen nyskaping som f eks Vekst i Grenland IKS, Industriinkubatoren på Herøya, Innovasjon Norge, mv.

Støtten fra fondet skjer primært ved å tilføre din bedrift utviklingslån (dvs lån uten pantsikring) i tidlige faser. Fondet kan også gi kortere garantier - typisk på vegne av deg overfor bank. Videre kan vi delta med egenkapital, samt mindre tilskudd. Fondet har også gitt direkte støtte til ulike lokale og regionale aktiviteter – eksempler de siste årene har vært det regionale prosjektet Helseinnovasjon Telemark, og sentrumsforeningen Skien By i sin oppstartsfase.

Utviklingslånene har vanligvis en løpetid på 4 år. Vi legger til grunn at du som idehaver innen utløpet av låneperioden ordner en refinansiering - f eks bank, investor, eller lign - slik at midlene kan betales tilbake til fondet. Deretter kan vi bruke midlene på nytt overfor nye prosjekter i Skiens næringsliv.  

Når du er i dialog med oss vil også muligheter hos andre risikoavlastende kilder bli drøftet. Grenland næringsfond, Innovasjon Norge BTV, Telemark utviklingsfond, Oslofjordfondet er eksempler på slike. Skien næringsfond AS kan også vise til at Skiensbedrifter har kommet i posisjon når det gjelder EU-midler. Et eksempel er MSG Deice Production AS (har utviklet et vask- og avisingskonsept beliggende med demoanlegg på Geiteryggen flyplass i Skien) som fikk 2,5 mill euro fra EU-programmet Horizon 2020 i 2017.

Skien næringsfond AS er spesielt opptatt av å støtte nystartede og etablerte bedrifter som har skalèrbare forretningsmodeller. Litt folkelig sagt betyr dette varer eller tjenester egnet for "masseproduksjon".

Skien kommune eier også 25% av Grenland næringsfond. Dette er et fond som forvaltes av Vekst i Grenland IKS. De siste årene har vi mange eksempler på at Skien næringsfond AS og Grenland næringsfond deler engasjementer mellom seg på 50/50 basis. I slike sammenhenger inngås likelydende avtaler mellom fondene og og deg som idehaver.

 

Hvem kan få støtte og ikke?

Når Skien næringsfond AS vurderer å gi støtte, er hensynet til konkurransevridning svært viktig. Skal du for eksempel starte en frisørsalong, vil ikke Skien næringsfond AS kunne hjelpe deg med støtte. Øvrige frisørsalonger i Skien ville oppleve det urimelig dersom din nye salong skulle få subsidiert pengebistand fra Skien kommune.

Vær også klar over at risikoavlastning fra Skien næringsfond AS skjer under «Regelverket for bagatellmessig støtte». Dette er en del av EØS-avtalen. 

Dersom fondet skal gi støtte, ser vi helst at satsningen din har et potensial for minst 2 nye arbeidsplasser.

Gjennom sin etter hvert lange historie (etablert 1982) har Skien næringsfond AS noen ganger deltatt med risikoavlastning overfor kultur- og idrettsprosjekter. Dagens styre ser ikke dette som en naturlig rolle for fondet, og vil normalt henvise dette til andre instanser i eller utenfor kommunen.