Styret

Styret i Skien Næringsfond består av fem styremedlemmer. De er nærmere presentert nedenfor.

Arne - Morten Knutsen (fv) Tor Killie, Emilie C. Schäffer, Trond Ballestad og Åse Gro Bakke

Styremøter 2019:

  • 6. februar
  • 10. april
  • 29. mai; generalforsamling på ordførerens kontor
  • 13. juni
  • 4. september
  • 30. oktober
  • 11. desember

Arne - Morten Knutsen

Styreleder

arne-morten@leanbusiness.no

M: 901 51 506

Mer

Arne-Morten Knutsen er utdannet allmenpedagog, med fordypning i idrett, markedsføring og ledelse. Han er medlem i Skien Arbeiderparti og er vara til Skien bystyre. Han opptatt av entreprenørskap generelt, og jobber aktivt med dette i hele Norge.

Han har vært i styret siden mars 2016.

Øvrige roller:

Administrerende direktør: Lean Business Norge AS

Innehaver: Innspill v/Arne Morten Knutsen

Styreleder: Educos AS. Gjerpen Idrettsforening, Skien Næringsfond AS

Styremedlem: Friday Fun Norge, Lean Business Norge AS, Skien Arbeiderparti, Mersmak i Skien AS

Varamedlem: Skien Dalen Skipsselskap AS

Åse Gro Bakke

Nestleder

asegro.bakke@skien.kommune.no

M: 920 10 263

Mer

Åse Gro Bakke er født i 1951 og er utdannet lærer. Hun er gruppeleder for SV i Skien bystyre. Hun er medlem av formannskapet og oppvekstutvalget, samt leder for klagenemda i Skien kommune. Hun er spesielt opptatt av et næringsliv som utvikler klima- og miljøvennlige løsninger.

Hun har vært i styret siden mars 2016.

Roller i næringslivet:

Styreleder: Telemarksgata 4 AS

Nestleder: Skien Næringsfond AS

Styremedlem: Kontorbygg AS, Moflatavegen 59 AS

Varamedlem: Telemark og Vestfold Regionteater AS

Emilie C. Schäffer

Styremedlem

emiliesch@outlook.com

M: 920 95 203

Mer

Emilie C. Schäffer er født 1969 og er utdannet Diplomøkonom fra BI og har i tillegg grunnfag i engelsk. Hun har jobberfaring som veileder i NAV, og har tidligere jobbet både som kunderådgiver og skadebehandler innen bank- og forsikring. Emilie er politiker i Skien kommune for Høyre og er medlem i formannskapet, bystyret og teknisk hovedutvalg. Hun er spesielt opptatt av nyskaping og etablering av nye virksomheter ved å bidra til gode vilkår for gründere, og ved å legge forholdene godt til rette for vekstskaping i regionen vår.

Hun har vært i styret siden mars 2016.

Roller i næringslivet:

Styreleder: Citybygg as, Grenland Familievernkontor

Styremedlem: Skien Næringsfond AS, Sykehuset Telemarks Venner

Varamedlem: Skien Kommunale Pensjonskasse

Tor Killie

Styremedlem

tor.killie@skien.kommune.no

M: 419 25 172

Mer

Tor Killie er født i 1964 og er utdannet diplomøkonom fra BI. Han har lang industrierfaring fra flere av de større industribedriftene i Grenland. Han arbeider i dag i Skien kommune. Tor er samfunnsengasjert og svært opptatt av næringsliv, omstilling og utvikling, spesielt i Grenland. Interessen for effektiv infrastruktur gjorde at han meldte seg inn i Bypartiet da dette ble etablert i forbindelse med kommunevalget i 2015.

Har vært i styret siden mai 2018.

Trond Ballestad

Styremedlem

trond.ballestad@skien.kommune.no

M: 906 21 458

Mer

Trond Ballestad er født i 1962 og er utdannet maskiningeniør. Til daglig jobber han som seniorkonsulent hos Fylkesmannen i Telemark med arbeidsfelt innen landbruk og erstatning. Trond er gruppeleder for Senterpartiet i Skien og har lang fartstid i lokalpolitikken. Tidligere har han også hatt styre og tillitsverv i ulike selskap og organisasjoner.  Ved siden av dette driver Trond landbruksproduksjon med vekt på korndyrking hjemme på Ballestad.

Han er opptatt av et næringsliv, spesielt små og mellomstore virksomheter, som har tanker og ideer rettet mot forretningsfokus på miljø og klimaområdet.   

Han har vært i styret siden mars 2016.

Roller i næringslivet:

Innehaver: Ballestad Trond

Styreleder: Bygarasjen AS, Grep Grenland AS, Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark

Styremedlem: Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS, Citybygg AS, Skagerak Nett AS, Skien Næringsfond AS, Skien Senterparti

Varamedlem: Skien Fritidspark Kf