Nedtapping av Ørnstjern og Ulvsvann

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsperiode: våren 2018

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal gjennomføre en teknisk vurdering av dammene Ørnstjern og Ulvsvann i forhold til Damsikkerhetsforskriften. For å kunne foreta gode nok besiktigelser, innmålinger, tekniske vurderinger og lignende av dammene, er det ønskelig å tappe ned begge magasinene (vannene).

Nedtappingen av magasinene vil mest sannsynlig pågå i mai, men må tilpasses snø- og issmeltingen, vårflommer og lignende. Vi antar at lavest mulige vannstand vil være i mai eller juni. Planen er å starte naturlig oppfylling av magasinene i juni eller juli, så snart innmålingene og de tekniske vurderingene er foretatt. 

Nærmere informasjon om arbeidet finner du i vårt informasjonsskriv

Kontaktperson

Halvor Ove Runningen, tlf 35 58 12 16 / 911 07 466

Publisert: 15.03.2018 14:54
Sist endret: 15.03.2018 15:31