Nedtapping av Ørnstjern og Ulvsvann

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsperiode: våren 2018

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal gjennomføre en teknisk vurdering av dammene Ørnstjern og Ulvsvann i forhold til Damsikkerhetsforskriften. For å kunne foreta gode nok besiktigelser, innmålinger, tekniske vurderinger og lignende av dammene, er det ønskelig å tappe ned begge magasinene (vannene).

Nedtappingen av magasinene pågår fra 15. mai 2018 – dette med tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannene antas å stå nedtappet i juni måned, og naturlig oppfylling igangsettes fra månedsskiftet juni/juli 2018. Vannene er beregnet å ha normal vannstand igjen på følgende tidspunkt:
Ørnstjern -  månedsskiftet november/desember 2018 (ca. 5 måneder oppfyllingstid)
Ulvsvann - månedsskiftet september/oktober 2018 (ca. 3 måneder oppfyllingstid)

Av sikkerhetsmessige grunner så oppfordres det til ikke å ferdes i de nedtappede magasinene, samt at det holdes god avstand fra demningenes ventiler og luker ved synkende vannstand. Stiene som går over damkronene til demningene vil i nedtappingsperioden være åpne for allmenn ferdsel. Det gjøres allikevel oppmerksom på at enkelt stengsel for beitedyr kan være oppsatt ved demingen Ørnstjern.

Nærmere informasjon om arbeidet finner du i vårt informasjonsskriv.

Kontaktperson

Rune S. Sundvall, tlf 35 58 12 22 / 916 60 714

Publisert: 15.03.2018 14:54
Sist endret: 21.06.2018 15:19