Klostergata

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsperiode: april - august 2018

Krysset på Klosterøya skal utbedres.Noe av det første som skjer er at lysreguleringen blir slått av og midtrabattene fjernet. Trafikanter som skal ut i Klostergata fra sidevegene, må vente at det blir en del venting på å komme ut på vegen. Det er Klosterøya Næringspark som er byggherre og skal tilrettelegge krysset før den nye videregående skolen åpner i august. Trafikklysene kommer opp på nytt etter at nye midtrabatter er bygd.

Bussholdeplassen nær Ladegården på nordsiden av krysset, skal flyttes nærmere krysset. På sørsiden av krysset vil det bli ny bussholdeplass mellom krysset og brua over Klosterfossen. Denne holdeplassen finansieres av Bypakke Grenland.Dagens holdeplasser vil bestå fram til de nye er ferdige, deretter blir de fjernet.

Svingfeltene blir borte

I anleggstiden vil svingefeltene her bli borte. Dette er med på å redusere framkommeligheten mens arbeidet pågår. I perioder hvor trafikkbelastningen er ekstra stor morgen og ettermiddag, vil det være manuell dirigering i krysset.

Legger nye vannrør

Skien kommune vil samtidig med vegarbeidet benytte anledningen til å bytte vannrør i området. Disse to arbeidene i kombinasjon gjør at hoved gang- og sykkelvegen mellom dette krysset og krysset ved Ulefossvegen blir stengt. Gående og syklende må da krysse Klostergata på nordsiden av krysset i et midlertidig fotgjengerfelt, og følge gs-vegen på østsiden ned til lyskrysset ved Ulefossvegen.

Ferdig til skolestart

Når det nye lyskrysset blir helt ferdig, skal det være et permanent fotgjengerfelt på begge sider av krysset. I det nye krysset vil det bli lengre og bredere svingfelt til venstre i begge retninger.Her vil det også bli egne signallys med piler for denne trafikken. Alt arbeidet skal være ferdig før skolen starter i august.

Publisert: 10.04.2018 11:14
Sist endret: 10.04.2018 11:16