Klostergata

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nattestengt kl 20.00 - 06.00:  25. juni til 16. juli

I forbindelse med utbedring av Klosterøya kryss vil fylkesveg 59 Klostergata bli stengt mellom 20.00-06.00 fra 25. juni og tre uker frem i tid. Vegen vil være stengt i tidsrommet mandag til lørdag kl. 20.00 – kl. 06.00. Det vil være åpent for vanlig ferdsel fra lørdag morgen kl. 06.00 til mandag kveld kl. 20.00. Utrykningskjøretøy, buss i rute, beboere på Klosterøya og trafikk til bedriftene inne på området vil få passere. Det samme gjelder for gående og syklende.

Det vil være vaktmannskaper til stede som rettleder de som har lov til å passere. Det er Klosterøya Næringspark som er byggherre og skal tilrettelegge krysset før den nye videregående skolen åpner i august. Bussholdeplassen nær Ladegården på nordsiden av krysset, skal flyttes nærmere krysset. På sørsiden av krysset vil det bli ny bussholdeplass mellom krysset og brua over Klosterfossen. Denne holdeplassen finansieres av Bypakke Grenland. Skien kommune har nettopp ferdigstilt arbeidet med nye vannledninger til den nye videregående skolen.

Publisert: 21.06.2018 13:18
Sist endret: 21.06.2018 13:20