Stenging av deler av Langbrygga

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsperiode  2017 - 2018

I forbindelse med gravearbeid utenfor sjøbodene på Langbrygga benytter Grenland Havn anledningen til å sjekke tilstanden på kaifronten.

Det er derfor  kjøreforbud foran bygningene. Dette gjelder alle kjøretøy. Eksisterende kjøreadkomst på baksiden av bygget benyttes.

Arbeidet med rehabilitering av Langbryggene er midlertidig stanset grunnet behov for mer detaljerte geotekniske undersøkelser.

Foreløpig fremdriftsplan  

  • August 2017 - Supplerende grunnundersøkelser og vurderinger av disse.
  • September 2017 - Oppstart geoteknisk prosjektering.
  • Oktober 2017- Oppstart kai teknisk prosjektering på bakgrunn av geoteknisk konsept.
  • November 2017 - Rammesøknad for tiltaket oversendes når kai konseptet er løst / utarbeidelse av anbudsgrunnlag og utlysing av konkurranse.
  • Desember 2017 - Valg av entreprenør.
  • Vinteren 2018 - Oppstart rivearbeider.
Publisert: 29.03.2017 12:30
Sist endret: 09.01.2018 14:59