Nytt sak- og arkivsystem

Innhold

Skien kommune har fått nytt sak- og arkivsystem og tok i bruk det nye systemet 5. juni.

Det nye saksbehandlingssystemet har en egen eiendomsmodul hvor tekniske saker blir behandlet. I Skien kommer de som jobber med byggesak, plan, oppmåling, landbruk og eiendomsforvaltning til å benytte denne modulen, som er bygget opp av arbeidsflyter som veileder saksbehandler gjennom saksprosessen.

For byggesaker kan det nye systemet ta imot innkomne søknader gjennom private digitale søknadsløsninger. Dette vil gi færre mangelfulle søknader og informasjonen i søknadene kan utnyttes på en slik måte at det gir en mer effektiv saksbehandling. Noe som vil komme innbyggerne til gode med kortere saksbehandlingstid. Arbeidsflytene i systemet er forventet å gi større forutsigbarhet og likebehandling i saksbehandlingen.

Det vil fortsatt være mulig å sende inn søknader på papir eller e-post, men for at du som innbygger skal oppleve en smidig og mer effektiv søknadsprosess er det en fordel at flest mulig sender søknad digitalt via de nye søknadsløsningene.

Digitale søknadsskjemaer for byggesaker finner du på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet

Til toppen