- Elevenes fremskritt gir inntrykk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


- Det gjør inntrykk å se hvordan elever blomstrer og tar nye steg, sammen med engasjementet og varmen til lærere og miljøarbeidere, sier Wencke Dahl. Nå blir hun pensjonist, etter 15 år som inspektør for skoleprosjektene i Skien.

Skoleprosjektene er en del av Spesialpedagogiske tjenester (SPT) og består av seks ulike opplæringstilbud til barn og unge: Kanalprosjektet, Miljø- og aktivitetssenteret (MAS), Ekeli alternative skole, Klovholt alternative skole og Århus miljøskole. SPT Arbeidstrening på Geiteryggen er et praktisk tilbud som er integrert i skoleprosjektene.

Målgruppa er elever som av ulike grunner ikke finner seg til rette på sin opprinnelige hjemmeskole. Barna og ungdommene skal bli sett for den de er, og få muligheten til å få utnyttet sitt potensiale.

Hverdagen endrer seg

- Vi må finne elevenes ståsted, og bygge videre på det. Noe av det som berører meg er når foreldre forteller at hverdagen hjemme har endret seg til det positive etter at barna begynte i skoleprosjektene. De forteller om barn som har begynt å smile igjen og som har lyst til å gå på skolen, sier Wencke Dahl.

Hun har vært inspektør for alle de seks opplæringstilbudene siden 2006. 30. juni går hun av med pensjon. Hun vil bli savnet av sine kolleger og ledere i kommunalområde for oppvekst.

- Wencke har vært en del av grunnmuren i SPT. Hun ser muligheter i alle mennesker, uansett hvordan starten deres har vært, sier Torunn Høgblad, som er rektor for SPT. 

39 år i kommunen

Dahl begynte å jobbe i Skien kommune i 1980, og kan se tilbake på 39 år i kommunens tjeneste. Hun startet som lærer i barneskolen før hun gikk over til SPT i 1991. Der har hun vært både lærer, sentralt tilsatt spesialpedagog og prosjektleder før hun ble inspektør i 2006.

- Jeg har hele tiden hatt et ekstra hjerte for de barna som faller gjennom og trenger noe annet. De trenger mer oppmerksomhet og det voksne blikket mer enn andre. Det er få elever i skoleprosjektene og vi får muligheten til å følge hver enkelt svært tett. Det er meningsfylt, sier Dahl.

Arbeidstrening på Geiteryggen

SPT Arbeidstrening på Geiteryggen ligger hennes hjerte spesielt nært. Her kan elevene blant annet mekke på motorsykler på verkstedet, kløyve ved eller snekre. Arbeidstreningen har også en egen båt som de bruker til å sette ut krabbeteiner og fiske når det er vær og sesong til det.

- De som jobber med elevene er en blanding av fagarbeidere og miljøarbeidere. Dette er dedikerte folk som gjør en fantastisk jobb med elevene, sier Høgblad.

Hun og Dahl har jobbet tett sammen i SPT gjennom mange år.
- Vi har stått last og brast sammen. Wencke har hele tiden vært en jeg har kunnet drøfte og reflektere sammen med. Hun er en dyktig spesialpedagog som finner gode løsninger selv om det ser mørkt ut, sier Høgblad.

Publisert: 20.06.2019 10:17
Sist endret: 16.05.2020 10:56