Alt klart for ny skolestart

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Denne uken åpnet barnehagene igjen, og til mandag er det barneskolenes tur. Da kommer kommunens første til fjerdeklassinger tilbake, etter over en måneds opphold.

Allerede mandag ble smittevernveileder og sjekkliste fra FHI og utdanningsdirektoratet sendt ut til alle barneskolene våre, slik at de skal kunne være best mulig rustet til oppstart.

- Det var ikke sånn at vi ventet på skoleveilederen før vi satte i gang. Da veiledningen for barnehager ble sendt ut regnet vi med at det meste ville gjelde for oss også, spesielt med tre hovedpunktene med «er du syk er du hjemme», «god hygiene» og «redusert kontakt mellom personer», sier rektor ved Bratsbergkleiva skole, Thor-Arne Dalene.

Lærere og administrasjon på samtlige av kommunens barneskoler har nå jobbet godt for å få på plass faglige planer for de fire trinnene som har oppstart i neste uke, i tillegg til er det utarbeidet planer for behandling av skolemateriell, avstand mellom pulter, sprayflasker til vask, lekekasser til SFO og mye mer.

- De som skal jobbe på de ulike trinnene hos oss har hatt hver sin dag med planleggingsmøte på skolen, i tillegg til at de har jobbet sammen på Teams hjemmefra. Når skolen nå starter opp forholder de seg til de sine egne kohorter og klasserom. Planlegging gjør vi på data, så det blir ingen fysiske møter på skolen, sier rektoren.

 

Gleder seg til oppstart

Sammen med undervisningsinspektør Hildegunn Holmbakken tar han mot kommunens utsendte torsdag ettermiddag, på en barneskole som skal stå klar til å ta imot 210 elever mandag morgen. De har begge litt sommerfugler nå, men er ikke i tvil om at de også gleder seg veldig.

- Det tror jeg alle gjør. Elevene har gitt uttrykk for at de savner både lærere, skolen og ikke minst, vennene sine. Det er mange som ikke har fått være sosiale på en stund. Samtidig savner lærerne elevene sine. Jeg tror det skal bli veldig fint med en oppstart nå, sier Dalene, og presenterer planen for hvordan de skal følge utdanningsdirektoratets veiledning best mulig.

- Først så må jeg bare få si at lærerne er veldig godt forberedt. De har fått i oppgave å sette seg inn i veilederen fra A til Å, og samtlige har meldt tilbake at det har de gjort. De ønsker veldig å få til en god oppstart og at dette skal fungere, så der har de gjort en kjempejobb.

Bratsbergkleiva er en av skolene som har holdt delvis åpent den siste måneden, blant annet for elever som har foreldre som er kritisk helsepersonell, men det er et helt annet antall elever som kommer nå.

- Det vil kreve god logistikk, men vi vil ha en del av skolens personell klare ute i skolegården ti minutter før klokkene ringer mandag morgen. Dermed kan vi sluse elevene inn til de klasserommene og de kohortene som de skal være i. Sånn tror vi at vi skal unngå unødig kø og trengsel, sier de.

 

Egne friminutt og spisepauser

Med de eldste barneskoleelevene fortsatt i hjemmeskole frigis både plass og personell til å dekke behovene for de fire yngste trinnene. På Bratsbergkleiva har de delt opp slik at elevene forholder seg til hver sin etasje.

. Førsteklassingene er i første etasje, andre i andre etasje og sånn går det oppover. Alle elever har også sin egen pult med god avstand til den neste, sin egen kasse med skolemateriell som saks, blyanter, lim, farger og lignende som kun de benytter. Alle trinnene har også en egen tid for friminutt og spisepause, sånn at det blir færre å passe på ute i skolegården for inspektørene. I tillegg vil alle kohortene på sitt trinn ha vester i egne farger. vi har kjøpt inn fem farger til førsteklassingene, og fire til hvert av de andre trinnene, forteller de, og er tydelige på at også skolens ansatte får egne plasser på personalrommet i denne perioden, samt noen litt uvante arbeidsoppgaver.

- Det stilles strenge krav til vask og hygiene, og det tar vi selvfølgelig svært seriøst. Vi har gått en runde med rengjøringspersonalet vårt og de vasker skolen godt hver dag. Så vil det også bli laget lister for lærere og assistenter sånn at de må ta sitt vaskeansvar. Det er vi avhengige av for å tilfredsstille kravene, sier Dalene.

Det er ikke kun de ansatte som må bidra nå som det er økt hygienefokus, også elevene må ta sin del av jobben. Skolen har kjøpt inn 80 sprayflasker til vask av blant annet pulter og materiell.

- Da lager rengjøringspersonalet en blanding av vann og såpe som vi fyller i disse, læreren sprayer pulten og eleven tørker av med et papirhåndkle. Så tømmer vi søppeldunkene to ganger daglig i stedet for en som er det vanlige.

 

To dager ute, minst.

I veilederen fra utdanningsdirektoratet oppfordres det til at mye av undervisningen legges utendørs. Selv om det byr på noen utfordringer er det lagt opp til at elevene på Bratsbergkleiva skal være ute minst to dager i uka.

- Noen har lagt opp til flere dager også, men alle har minst to og da vil vi bruke nærmiljøet vårt godt. Nå er det jo sånn at det også er barnehager i området her som går på tur, så derfor har lærerne lagt både plan A, B og C for å unngå at mange barn samles på samme sted. Vi får fint plass til et helt trinn i Brekkeparken, bare vi fordeler kohortene på hvert sitt sted og det krever planlegging, sier Holmbakken.

Nå som helga nærmer seg er både hun og rektoren er trygge på at skolen har gjort den nødvendige jobben for at det skal være trygt for de foresatte å sende elevene tilbake til skolen.

- Alle skolene må sende sin plan til oppvekstavdelingen i kommunen. Vi sendte vår på onsdag, og har fått gode tilbakemeldinger så nå er vi klare. Samtidig må vi berømme oppvekst for daglige oppdateringer til skolene, sånn vi hele tiden har fått riktig informasjon om hva vi må forholde oss til. Det er et vanskelig landskap, hvor ting endrer seg fra dag til dag, men den tryggheten har vært veldig god å ha. Vi er klare for neste uke nå, avslutter de to.

 

Vil du lese utdanningsdirektoratets smittevernveileder for barneskolen? Trykk her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

 

Publisert: 24.04.2020 11:24
Sist endret: 09.06.2020 13:35