Åpent møte og idédugnad

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Har du innspill og ønsker om hvordan lekeplassen på Bakkestranda kan oppgraderes til aktivitetplass?

Skien kommune ønsker å involvere naboer, barn og unge i arbeidet og håper du har idéer til en nyskapende aktivitetplass. Vi inviterer til møte og idedugnad onsdag 25. september.

Tid: onsdag 25.september kl 15.00 -17.00
Sted: Møteplassen 1.etasje i Kaffehuset, Henrik Ibsens gate 2 (inngang fra gågata).

Plan for utvikling av friområde

Bakkestranda er et viktig friområde for Bakken, Skien sentrum og byen som helhet. Friområdet er en viktig del av de grønne ferdselsårene som binder byområder sammen og et yndet oppholdssted for mange. Skien kommune har utarbeidet en plan for videre utvikling av Bakkestranda. Planen er et resultat av et mulighetsstudie i tett samarbeid med de som bruker og har tilknytning til Bakkestranda. Vi skal nå igang med skisseprosjekt for oppgradering av lekeplassen til aktivitetsplass med sittemøbler og inviterer i den forbindelse til åpent møte og idedugnad.

Mulighetsstudie for Bakkestranda ble behandlet i Hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv i september 2018. 

Har du innspill men kan ikke komme på møtet  25. september? Send dem gjerne på mail til kathrine.jensen@skien.kommune.no

Velkommen!

Publisert: 03.09.2019 09:41
Sist endret: 16.05.2020 10:56