Arbeider på Landmannstorget fremover

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Mandag 23. september starter arbeider inne på deler av torget. Det vil påvirke hvor kollektivtrafikken skal gå i denne fasen.

Arbeidet med nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget skrider frem. Det er et komplekst prosjekt hvor det ligger mye i grunnen i tillegg til graver fra middelalderen.

Entreprenør ønsker å arbeide på et større areal og vil bygge deler av torget nå. Det vil påvirke kjøremønsteret til kollektivtrafikken fra mandag 23. september. I samarbeid med kollektivnæringen har vi lagt en plan for hvordan buss og taxi skal håndteres.

Hvor bussene og taxi går fra vil bli merket opp. Hovedløsningen er at alle busser deler på arealet som i dag benyttes av de gule bussene.

Rød stiplet grense på bildet viser omtrent hvor de nye byggegjerdene plasseres. Det som er skravert med rødt viser området vi skal jobbe med. De hvite pilene viser retningen bussene kjører.

Publisert: 20.09.2019 12:56
Sist endret: 16.05.2020 10:56