Arbeidet på Landmannstorget starter igjen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Arbeidet med nytt kollektivknutepunkt og park ble stoppet i fjor høst da Riksantikvaren gjorde funn på området. Etter påske starter arbeidet opp igjen.

Det første som skjer er at entreprenøren Tveito maskin rigger brakker i Kongens gate. Deretter starter de arbeidet med å rive Tipz kiosken. Riksantikvaren starter sin utgraving i Kongens gate 20. mai og går alt etter planen er de ferdige i slutten av juni. De forbereder for utgravinger uka før arbeidet starter. Området det skal utføres utgravinger i er i Kongens gate rett sør for krysset mot Hesselberggate. 17. mai toget vil ikke bli berørt av dette. 

- Dagens Landmannstorg er laget for busser og biler. Mange har vært involvert og sagt hva de ønsker seg på det nye kollektivknutepunktet som blir en møteplass og et grønt byrom, forteller ordfører Hedda Foss Five.

Prosjektet er finansiert med midler fra Bypakke Grenland.

Arbeidet utføres i flere faser

Etter nasjonaldagen starter Teveito maskin med arbeider i øvre del av Kongens gate, mellom Hesselberggate og Holbergs gate. Her skal det legges nye vann- og avløpsledninger til det nye sykehjemmet, opparbeides fortau med varme, busslommer og handikap parkeringsplasser. Ett kjørefelt vil være åpent mens arbeidet pågår.

Er de arkelogiske utgravingene ferdige fortsetter arbeidet i Kongens gate mellom Hesselberggate og Skistredet. Her skal vi ferdigstille vann- og avløpsprosjektet og opparbeide fortau, vegbane og holdeplass for metro- og pendelbusser. Hvis ikke areologene er ferdige vil dette være den siste strekningen som ferdiggjøres før arbeidet med parken begynner.

- Riksantikvarens undersøkelser påvirker og kan fort få en dominoeffekt for tiden det vil ta på gjøre kollektivknutepunktet og parken ferdig, sier byutviklingssjef Mette Gundersen. 

I Hesselberggate blir det busslommer, fortau og veg. Torggata får parkeringsplasser og plasser til varelevering, fortau og veg og Skistredet får oppstilligsplass til drosjene, parkeringsplasser og muligheter for varelevering. Arbeidet i gatene vil påvirke trafikken enten med innsnevring av kjørefelt eller omkjøring. Dette vil bli skiltet.

Det skal være beplatning i gatene. Når den gjennomføres avhenger av sesong.

Parken som skal være på midten av Landmannstorget ferdigstilles til slutt. Her skal det være gangpassasjer, beplantning, kunstverk, sitteplasser, vannspeil, fontener og sykkelparkering. 

Viktig med informasjon

Skien kommune vil løpende informere om fremdriften i arbeidet til næringsdrivende, gårdeiere, transportselskap og brukere av området. 

Illustrasjon: Dronninga Landskap AS 

Publisert: 13.04.2019 14:53
Sist endret: 16.05.2020 10:56