Attraktiv statlig tilskuddsordning til bedrifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bedrifter i Skien kan nå søke en statlig tilskuddsordning for å gjennomføre utviklings- eller omstillingsprosjekter. Søknadsfristen er 1. oktober.

Skien kommune har fått inntil 2,8 millioner kroner fra staten til et kommunalt Covid - 19 næringsfond.

Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer og behov i forbindelse med pandemien.

Hvem kan søke om støtte?

Hovedregelen er at det gis støtte til bedrifter med organisasjonsnummer i søkerkommunen. Støtten kan ikke brukes som driftsmidler, men til utviklings- og omstillingsprosjekter i bedriften. Midlene kan for eksempel dekke lønn til ansatte og betalbare utgifter i nevnte prosjekter.

Hvordan søke støtte?

Bedriften søker om tilskudd på nettsiden www.regionalforvaltning.no. Der registrerer du bedriften som søker og oppretter søknad. Det anbefales å ikke sende inn søknad (fane 8) før du har kontaktet Skien kommune eller Vekst i Grenland IKS. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Frist for å søke om tilskudd i første runde er 1. oktober 2020. Alle midlene kan tildeles i første runde hvis det er nok søknader.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet for egen bedrift og positiv ringvirkning for andre.
  • I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i årsverk.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Bedriftens egeninnsats kan blant annet være lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån og likvide midler.

Ved forvaltning av ordningen må Skien kommune ta hensyn til konkurranservridning.

Normalt vil Skien kommune kunne yte inntil 200.000 kroner i tilskudd per søknad. Støtten gis i tråd med regelverk om «bagatellmessig støtte.» Du finner mer informasjon om bagatellmessig støtte på regjeringens nettsider

Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis, men utbetaling i henhold til prosjektfremdrift kan skje etter nærmere avtale. Det kreves godkjent regnskap for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling sendes via www.regionalforvaltning.no.

Skien næringsfond AS forvalter ordningen på vegne av Skien kommune.

Kontaktpersoner

Ståle Tveit, adm. dir. Skien næringsfond AS - telefon 957 30 277 - epost: stale.tveit@skien.kommune.no

Du kan også kontakte Vekst i Grenland IKS: Tore Halvorsen - telefon 984 12 859 - epost: tore.halvorsen@vig.no

Vi anbefaler at søker kontakter oss for å få veiledning i søknadsprosessen.

Publisert: 15.09.2020 15:14
Sist endret: 04.03.2021 13:24