Barnehager og skoler på rødt nivå

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


De kommunale barnehagene, barneskolene og Kulturskolen driftes nå på rødt beredskapsnivå. Dette er gjeldende frem til 12. januar 2021, men kan videreføres hvis nødvendig. Det er besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal følge rødt tiltaksnivå i smittevernveilederen fram til 18. januar 2021. Hva innebærer drift på rødt nivå for barn, elever og ansatte?

Beredskapsarbeidet følger den såkalte "trafikklysmodellen".  Rødt nivå er det høyeste nivået før man må stenge enheten. For alle nivåer gjelder de vanlige smittevernreglene:
- Vær hjemme hvis du er syk
- Følg god hånd- og hostehygiene
- Unngå håndhilsing og klemming
- Forsterket renhold på enheten

 

Under er det listet opp hva som er spesielt for rødt beredskapsnivå i forhold til lavere nivåene:

Barnehagene

 • Barnehagene deler barna og ansatte opp i mindre kohorter/grupper
 • Barna har med niste dersom ikke annen beskjed er gitt fra barnehagen
 • Redusert åpningstid, men ikke for barn med foresatte i samfunskritiske yrker.

Barneskolene

 • Skolen forsøker å lage mindre kohorter/grupper (15-20 elever), men dette er ikke et absolutt krav.
 • Som utgangspunkt bør en ansatt følge sin kohort.
 • Kohorter som ikke samarbeider bør ha ulike lekeområder ute.
 • Kohortene bør oppretholdes også på sfo.

Ungdomsskolene og Voksensopplæringen

 • Skolen forsøker å lage mindre gruppe (ca 20 elever), men dette er ikke et krav.
 • Ved fysisk plassmangel i skolen kan alternerende dager, ulik oppmøtetid, og andre lokaler vurderes. 

Tiltaket er besluttet med hjemmel i smittevernloven og gjelder uavhengig av det lokale smittenivået. Kravet om rødt tiltaksnivå omfatter også voksenopplæring som gis etter kapittel 4A i opplæringsloven.

Kulturskole

 • All undervisning foregår på video til og med 12.01.21
 • Det blir ingen fysiske oppmøter for eleven før 13.01.21

Vi beklager den ulempen dette påfører. Takk for forståelse for situasjonen – og for velvillighet. Vi ser alle fram mot normal drift.

Informasjon om smittevern i barnehager og skoler.

Publisert: 05.01.2021 12:32
Sist endret: 04.03.2021 13:24