Bedre tilgjengelighet i sentrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fiskeslepet som binder sammen Bryggeparken med øvre del av sentrum har fått universell utforming. Det gir bedre tilgjengelighet for alle.

Området som er mye brukt av myke trafikanter, var utflytende og brosteinen som lå her ga dårlig fremkommelighet for bevegelseshemmede og synshemmede. Det var ikke enkelt å vite hvor man skulle krysse sykkelveg og kjørbane.

Nå er brosteinen byttet ut med store granittheller med jevn overflate. Det gjør det enkleres å komme fram med rullestol eller barnevogn. En mørkere kant langs hellene gjør det lettere og tydeligere for synshemmede å se og orientere seg når de krysser området. Og et varselfelt før kryssing av kjørevegen og sykkelvegen varsler synshemmede om fare.

- Det er fint at vi har fått på plass dette. Det er gjør at byen er mer tilgjengelig for alle, sier ordfører Hedda Foss Five.

I tillegg har sykkelvegen gjennom Fiskeslepet  fått sykkelsymboler med piler som angir retning og gul midtstripe. Det gjør at det er enklere for både gående og syklende å bevege seg i området.

Utbedringene er finansiert med statlige belønningsmidler øremerket til universell utforming i sentrum. Tiltaket er valgt ut i samarbeid med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Blindeforbundet.

Fornøyde med ny universell løsning. Elise Brændaas (fv), Hedda Foss Five, Aina Olsen, Ragnar Grøsfjeld, Per Egil Neset og Marie Ekelund. 

 

Publisert: 21.08.2019 20:29
Sist endret: 16.05.2020 10:56