Best til å sykle

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Moflata og Kollmyr skoler er beste barneskoler i vårens "På farta til skolen" kampanje. I dag fikk de premier.

Sykkelkampanjen ble gjennomført på alle grunnskolene i Bypakke kommunene Porsgrunn, Siljan og Skien i uke 18 og 19.

Mange som sykler

Målgruppene for kampanjen er grunnskoleelever i alderen 6-16 år og ansatte ved skolene.
Til sammen deltok 8 920 elever fra 30 barneskoler og 16 ungdomsskoler i vårens kampanje. Oppslutningen til kampanjen er fortsatt økende. I år var den på 88 % - fordelt på rundt 93 % deltakelse på barneskoler og 80 % deltakelse på ungdomsskoler.

Premier til Moflata og Kollmyr

Moflata skole er beste skole og premieres med en sjekk på 4000 kroner. Skolen utmerker seg med stor deltakelse, høy andel skolesykling og vant på nytt konkurransen som beste syklende barneskole. Alle klasser på fjerde til syvende trinn, tolv tilsammen, utmerker seg med skolesykling og premieres.

- Gratulerer, dere har vært flinke. Fortsett å sykle, det er bra for helsa og miljøet, sa ordfører Hedda Foss Five da hun overrakte pokal og gavesjekk til elevrådsleder Ane Høgbråt Lia.

Kollmyr skole ble nummer to i kampanjen. De har også stor deltakelse og høy andel skolesykling.
Syv klasser utmerker seg med skolesykling og premieres. 7A kåres for tredje gang til beste syklende skoleklasse blant alle klasser i Bypakke Grenland kommunene. 97,28 prosent av elevene i klassen sykler.

- Gratulerer og takk for at dere sykler. Jeg håper dere fortsetter å sykle når dere begynner på ungdomsskolen, sa ordfører Hedda Foss Five da hun delte ut premie til 7A på Kollmyr.

På Kollmyr har sykkelgleden smittet over på flere av de ansatte som nå sykler til jobb. 

7A ved Kollmyr skole var beste klasse i vårens kampanje

Flere års innsats

De siste 15 årene har det vært et målrettet arbeid for å få barn til å sykle til skolen og fritidsaktiviteter i Skien kommune:
• Sykkelopplæring på barneskoler («Alle barn Sykler»)
• Aksjon skoleveg med utbygging av gang og sykkelveg og trafikksikkerhetstiltak
• Konseptet sykkelvennlige skoler med utlånssykler til klassene og mer sykkelparkering
• Kampanjen «På farta til skolen» som gjennomføres to ganger i året

Publisert: 19.06.2019 14:02
Sist endret: 16.05.2020 10:56