Soner for pollinerende insekter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


De første sonene for pollinerende insekter i Skien kommune har blitt etablert, og vi håper at vi ser flere av disse i fremtiden.

Gårdbruker Øyvind Andersen har etablert soner for pollinerende insekter langs hans dyrka arealer med korn og grønnsaker, og der hvor dyrka arealer er små og oppstykket.
Dette på grunn av en ny ordning i landbruket - tilskudd til skjøtsel av blomstrende soner for pollinerende insekter. Alle gårdbrukere kan søke om tilskudd til etablering og skjøtsel av slike soner.

Pollinatorer som bier og humler har en viktig rolle i matproduksjon og i økosystemene. En rekke studier både i Norge og i andre land viser nedgang i forekomst og artsmangfold. Menneskeskapte klima- og landskapsendringer, urbanisering, gjengroing og et mer intensivt landbruk er blant årsakene til tilbakegangen.

Blomstrende soner kan etableres inntil åkerkanter, veier og liknende. Sonene blir ikke sprøytet og gjødslet. Sonen skal være på minimum 2 m bredde. Disse kan etableres alene eller i kombinasjon med allerede eksisterende soner langs vassdrag og grassdekte vannveier.
Sonene slåss seint, etter 15.august, når blomstring er avsluttet.
Mer informasjon kan finnes på siden til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Publisert: 14.08.2019 15:17
Sist endret: 16.05.2020 10:56