Blomsterenger og biologisk mangfold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune ønsker å etablere blomsterenger som ivaretar biologisk mangfold og skaper attraktive områder for pollinerende insekter som bier og humler.

I tillegg ønsker vi å la enkelte områder med plen få utvikle seg til enger med langt gress og mindre skjøttet grønnstruktur som småskog og kratt. Disse områdene kan være overvintringsplasser for insekter og leve- og skjulesteder for fugler og annet dyreliv.

Noen områder er valgt

Disse områdene er valgt ut til blomsterenger. De vil klippes en gang i året, etter blomstring. Områdene er merket med skiltet "Artsrikt område"

  • Deler av parken på Gråten - ved rundkjøringa (220/311). Her er det sandgrunn og stor mulighet for at det finnes sjeldne insekter.
  • Menstad/Bøledalen (deler av 67/273). Her er det kalkgrunn og stort potensiale.
  • Lundedalen. Her er det mange frodige skråninger. Vi starter med skråningen nedenfor Hjalmar Johansen-statuen.
  • Lekeplass i Kjellemovegen. Dette er en stor kvartalslekeplass hvor det er god plass til å etablere blomstereng i kantsoner og på voller.
  • Nenset plass - balløkke på Nenset (221/741). Dette er en forholdsvis stor plass hvor det er mulig å etablere blomstereng i kantområdene.

Klipper en gang i året

Parkenheten i Skien kommune forvalter fri- og friluftsområder som er levesteder for tusentalls av plante - og dyrearter. Mange av friområdene består av kortklipte og biologisk døde gressplener som ikke ivaretar insekter og humler som trenger blomster og nektar. Områder med lengre gress og blomster vil ivareta biologisk mangfold, gi publikum rikere og mer varierte opplevelser og på sikt gi kommunen reduserte driftskostnader til plenklipping. Engene vil ikke bli klippet jevnlig som en plen, men slås på ettersommeren med egnet utstyr når plantene har rukket å blomstre og sette frø. Plantene skal så tørke på bakken slik at frøene får drysse av og sørge for neste års blomstring. Høyet blir fjernet om høsten slik at frøene får bedre spireforhold neste vår.

Tiltaket er en del av kommunens overordnede satsningsområder på miljø og bærekraft.

Det er tidkrevende å etablere blomsterenger, vi håper publikum har forståelse for det. Det er også viktig å merke seg at noen av områdene ikke kommer til å ha engflora, men skal få være frodige og ufriserte områder med gress og kratt.

Publisert: 02.09.2019 15:27
Sist endret: 16.05.2020 10:56