Brannsikker avfallshåndtering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det har vært flere branntilløp i Skien den siste tiden. Brannvesenet er derfor opptatt av å informere innbyggerne om brannsikkerhet og hva den enkelte huseier kan gjøre for å forebygge branner.

Mange bygningsbranner starter med at det tar fyr i søppelkasser, avfallsbeholdere, kontainere eller annet brennbart materiale, som er plassert nær - eller inntil en husvegg eller under et tak.

Årsaken til at bygningen begynner å brenne, er at brannen i avfallsbeholderen raskt sprer seg inn i selve bygningen. En slik brann starter enten ved selvantenning, som for eksempel sigarettsneiper, varm aske eller gamle oljefiller som ligger i avfallet, eller fordi noen har tent på.

Brann utendørs kan raskt spre seg til omkringliggende bebyggelse, og forårsake store skader. Et svært viktig tiltak for å hindre brann, er derfor en brannsikker avfallshåndtering.

Hvordan forebygge brann?

Alle har selv et ansvar for å tenke gjennom risiko ved plassering av brennbart materiale, og opptre på en slik måte at brann forebygges.

Tenk på brannsikkerheten, og plasser avfall og avfallsbeholdere i god avstand fra veggen. Mye er gjort hvis det holdes ryddig rundt avfallsbeholdere og bygningsfasader.

Gå gjerne gjennom disse punktene for å sjekke utvendig brannsikkerhet hos deg:

  • Er avfallsbeholderne plassert i trygg avstand fra bygningsfasader?
  • Er avfallsbeholderne låst, eller plassert i god nok avstand fra vegg?
  • Er avfallsbeholderne utilgjengelig for uvedkommende?
  • Er brennbart materiale ryddet vekk fra bygningsfasader?
  • Er brannfarlig væske og gassbeholdere låst inn i egnede skap?

Røykvarslere

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Flere røykvarslere redder liv hvert eneste år.

Eier av boliger og fritidsboliger skal sørge for tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én røykvarsler i hver etasje, som  dekker kjøkken, stue og sone utenfor soverom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

 

Publisert: 07.02.2020 13:02
Sist endret: 09.06.2020 13:35