Bytte ut vedovnen? Se hit!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune skal dele ut totalt 200.000 kroner til husstander som bytter fra gamle til rentbrennende ovner. Sjekk om du kan ha krav på støtte.

 

Kort fortalt:

  • Skien kommune har etablert en støtteordning på totalt 200 000 kroner for utskifting av gamle ovner til rentbrennende ovner.
  • Hensikten er å bedre luftkvaliteten nær belastede bilveier. 
  • Du kan få inntil 4000 kroner i støtte til ny ovn
  • Den gamle vedovnen må være installert før 1998.
  • Støtte kan gis til husstander innenfor 50 meter fra vei med årsdøgntrafikk på mer enn 12 000 biler, og i sentrum.
  • Se våre kart over Skien sentrum og Gråtenmoen for hvilke områder som er med i ordningen. 
  • Støtte gis fortløpende til husstander som oppfyller kravene, så lenge det er tilgjengelige midler.
  • Støtten gis etter «først til mølla» prinsippet.
  • For å få støtte må du få innvilget søknaden din før du går til innkjøp av ny ovn.
  • Ordningen administreres av miljørettet helsevern i Grenland.

Spørsmål og svar:

Når kan jeg søke?
Søknadsprosessen har startet og avsluttes når potten på 200 000 kr er brukt opp.

Søknadsskjema rentbrennende ovner.pdf

Når er søknadsfristen?
Det er ingen søknadsfrist for tilskuddsordningen i 2018/2019. Søknadsskjemaet fjernes fra nettsiden når det ikke er mer midler igjen. 

Hva er en rentbrennende ovn?
En rentbrennende ovn er “isolert” i nedre del av brennkammeret, noe som gir en høyere forbrenningstemperatur. Det blir også tilført sekundær luft ved hjelp av små hull øverst i brennkammeret. Den ekstra luften gjør at de tidligere uforbrente gassene i toppen av bålet også forbrennes.

Hvilken dokumentasjon skal man legge ved søknaden?
To bilder av det gamle ildstedet (forfra og inn i brennkammeret). Har du noe dokumentasjon som viser hvilken type ildsted det er, så send inn dette også. Dersom du får innvilget søknaden, så må du også dokumentere at du har byttet ovn. Informasjon om dette kommer i et eventuelt akseptbrev.

Når får jeg vite om jeg mottar støtte eller ikke?
Godkjenningsbrev kan man forvente å motta fire uker etter at man har sendt inn søknaden. Deretter kan du kjøpe ny ovn. Etter installasjon sendes dokumentasjon om ny ovn inn og støtten utbetales.

Når utbetales tilskuddet?
Tilskuddet blir utbetalt etter at du har sendt inn dokumentasjon på bytte av ovn.

Hva får jeg i støtte?
Tilskuddet er satt til 4000,-  og maks 50 % av kjøpskostnaden for ny ovn.

Hvor finner jeg meldeskjema?
Meldeskjema for montering av nytt ildsted kan du finne på https://kommune24-7.no/0806/702237

Kan jeg søke om bytte av flere ovner?
Nei, det deles kun ut ett tilskudd pr. boenhet. Dersom du eier flere boenheter med eldre ildsteder kan du søke for alle dine boenheter. Dette må gjøres i en søknad pr. boenhet.

 

Kontaktperson i Miljørettet helsevern Grenland er Anders Bonden. Han kan kontaktes på e-post dersom det er spørsmål til ordningen:

anders.bonden@porsgrunn.kommune.no.

 

 

Publisert: 10.12.2018 12:31
Sist endret: 04.03.2021 13:24