Bytter lysanlegg med intensivbelysning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune har lagt nye vann- og avløpsledninger i Kjørbekkvegen og i gang- og sykkelveien som går fra Bedriftsvegen til Bjørntvedtvegen.

Lyssignalanlegget i gangfeltet i Bedriftsvegen er gammelt og i en slik tilstand at det ikke lar seg reparere. Vi fjerner derfor lysanlegget og monterer intensivbelysning ved fotgjengerovergangen. Gangfeltet blir merket opp vi og setter opp gangfeltskilt.

Samtidig med at vi legger vann- og avløpsledninger bygger vi nytt fortau langs hele Kjørbekkvegen med ny belysning. Og gang- og sykkelveien fra Bedriftsvegen til Bjørntvedtvegen får nytt asfaltdekke og belysning.

Publisert: 23.04.2020 10:35
Sist endret: 09.06.2020 13:35